Programmeren in Java/Booleaanse logica


Vergelijkende operatorenBewerken

  • > : groter dan
  • < : kleiner dan
  • >= : groter dan of gelijk aan
  • <= : kleiner dan of gelijk aan
  • == : gelijk aan
  • != : niet gelijk aan

Booleaanse operatorenBewerken

  • ! : booleaanse NOT of NIET
  • && : booleaanse AND of EN
  • || : booleaanse inclusieve OR of OF
  • ^ : booleaanse exclusieve XOR of EXOF

WaarheidstabellenBewerken

NOT of NIETBewerken

a !a
false true
true false

AND of ENBewerken

a b a && b
false false false
false true false
true false false
true true true

OR of OFBewerken

a b a || b
false false false
false true true
true false true
true true true

XOR of EXOFBewerken

a b a ^ b
false false false
false true true
true false true
true true false

CombinerenBewerken

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.