Programmeren in TI-Basic/Functielijst/While

While wordt alleen uitgevoerd als de boolean-methode achter while 1 is. Dit wordt herhaald totdat de boolean 0 wordt. Anders gaat het programma door achter end.

:While A=3       'Dit wordt uitgevoerd als A=3 en herhaald
:End          'Dit wordt uitgevoerd zodra A geen 3 meer is.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.