Programmeren in TI-Basic/Functielijst

Als je een functie zoekt kan je hier vinden waar hij staat.

Per menuBewerken

Hier zie je de functies gesorteert per menu.

PRGMBewerken

Hier staan alle Invoer/Output/Controle Structuren functies.

CTLBewerken

 1. If
 2. Then
 3. Else
 4. For(
 5. While
 6. Repeat
 7. End
 8. Pauze
 9. Lbl
 10. Goto
 11. IS>(
 12. DS<(
 13. Menu(
 14. prgm
 15. Return
 16. Stop
 17. Delvar
 18. GraphStyle(
 19. OpenLib(
 20. ExecLib

I/OBewerken

 1. Input
 2. Prompt
 3. Disp
 4. DispGraph
 5. DispTable
 6. Output(
 7. getKey
 8. ClrHome
 9. GetCalc
 10. Get(
 11. Send(

ExecBewerken

Dit menu wordt alleen gebruikt om routines (subprogramma's) uit te voeren.

MATHBewerken

Dit is het menu met alle wiskundige functies.

MATHBewerken

 1. Frac
 2. Dec
 3. 3
 4. 3√(
 5. x
 6. fMin
 7. fMax
 8. nDeriv
 9. fnInt
 10. solve(

NUMBewerken

 1. abs(
 2. round(
 3. iPart(
 4. fPart(
 5. int(
 6. max(
 7. max(
 8. lcm(
 9. gcd(

CPXBewerken

 1. conj(
 2. real(
 3. imag(
 4. angle(
 5. abs(
 6. >Rect
 7. >Polar

PRBBewerken

 1. rand
 2. nPr
 3. nCr
 4. !
 5. randInt(
 6. randNorm(
 7. randBin(

TESTBewerken

Dit zijn de test functies die je onder andere gebruikt bij het If commando.

TESTBewerken

 1. =
 2. [[/>|>]]
 3. [[/>=|≥]]
 4. [[/<|<]]
 5. [[/<=|≤]]

LOGICBewerken

 1. and
 2. or
 3. xor
 4. not(

DRAWBewerken

Dit zijn de functies om dingen te tekenen op het graphscreen.

DRAWBewerken

 1. ClrDraw
 2. Line(
 3. Horizontal
 4. Vertical
 5. Tangent(
 6. DrawF
 7. Shade(
 8. DrawInv
 9. Circle(
 10. Text(

POINTSBewerken

 1. Pt-On(
 2. Pt-Off(
 3. Pt-Change(
 4. Pxl-On(
 5. Pxl-On(
 6. Pxl-Change(
 7. pxl-Test(

STOBewerken

 1. StorePic
 2. RecallPic
 3. StoreGDB
 4. RecalGDB

LISTBewerken

Dit zijn alle functies voor lijsten.

NAMESBewerken

Hier staan alle lijsten die in het geheugen staan.

OPSBewerken

 1. SortA(
 2. SortD(
 3. dim(
 4. Fill(
 5. seq(
 6. cumSum(
 7. ΔList(
 8. Select(
 9. augment(
 10. [[/List>matr|List>matr(]]
 11. [[/Matr>list|Matr>list(]]
 12. L

MATHBewerken

 1. min(
 2. min(
 3. mean(
 4. median(
 5. sum(
 6. prod(
 7. stdDev(
 8. variance(

MODEBewerken

 1. NORMAL
 2. SCI
 3. ENG
 4. FLOAT
 5. Fix
 6. RADIAN
 7. DEGREE
 8. FUNC
 9. PAR
 10. POL
 11. SEQ
 12. CONNECTED
 13. DOT
 14. SEQUENTIAL
 15. IMUL
 16. REAL
 17. a+bi
 18. re^θî
 19. FULL
 20. HORIZ
 21. G-T
 22. SET CLOCK
 23. ClockOn
 24. ClockOff

ZOOMBewerken

The zoom functions for the graphscreen.

ZOOMBewerken

 1. ZBox
 2. Zoom In
 3. Zoom Out
 4. ZDecimal
 5. ZSquare
 6. ZStandard
 7. ZTrig
 8. ZInteger
 9. ZoomStat
 10. ZoomFit

MEMORYBewerken

 1. ZPrevious
 2. ZoomSto
 3. ZoomRcl

FormatBewerken

De functies voor de opmaak van het graphscreen.

 1. RectGC
 2. PolarGC
 3. CoordOn
 4. CoordOff
 5. GridOff
 6. GridOn
 7. AxesOn
 8. AxesOff
 9. LabelOff
 10. LabelOn
 11. ExprOn
 12. ExprOff

AlfabetischBewerken

Dit is de functielijst in alfabetische volgorde.

ABewerken

 1. abs(
 2. and
 3. angle
 4. asm(
 5. augment(
 6. AxesOff
 7. AxesOn
 8. a+bi

BBewerken

geen functies.

CBewerken

 1. Circle(
 2. ClockOff
 3. ClockOn
 4. ClrDraw
 5. ClrHome
 6. conj(
 7. Connected
 8. CoordOff
 9. CoordOn
 10. cumSum(

DBewerken

 1. >Dec
 2. Degree
 3. DelVar
 4. dim(
 5. Disp
 6. DispGraph
 7. DispTable
 8. Dot
 9. DrawF
 10. DrawInv
 11. DS<(

EBewerken

 1. Else
 2. End
 3. Eng
 4. ExecLib
 5. ExprOff
 6. ExprOn

FBewerken

 1. Fill(
 2. Fix
 3. Float
 4. fMax(
 5. fMin(
 6. fnInt(
 7. FnOff
 8. FnOn
 9. For(
 10. fPart
 11. >Frac
 12. Full
 13. Func

GBewerken

 1. gcd(
 2. Get(
 3. GetCalc(
 4. getKey
 5. Goto
 6. GraphStyle
 7. GridOff
 8. GridOn
 9. G-T

HBewerken

 1. Horiz
 2. Horizontal

IBewerken

 1. If
 2. Imag(
 3. Input
 4. int(
 5. iPart(

JBewerken

geen functies.

KBewerken

geen functies.

LBewerken

 1. L
 2. LabelOff
 3. LabelOn
 4. Lbl
 5. lcm(
 6. Line(
 7. ΔList(
 8. List>matr(

MBewerken

 1. Matr>list(
 2. max(
 3. mean(
 4. median(
 5. Menu
 6. min(

NBewerken

 1. nCr
 2. nDeriv(
 3. Normal
 4. not(
 5. nPr

OBewerken

 1. OpenLib(
 2. or
 3. Output(

PBewerken

 1. Pause
 2. >Polar
 3. PolarGC
 4. prgm
 5. Prompt
 6. Pt-Change(
 7. Pt-Off
 8. Pt-On
 9. Pxl-Change
 10. Pxl-Off
 11. Pxl-On
 12. pxl-Text(


QBewerken

geen functies.

RBewerken

 1. Radian
 2. rand
 3. randBin(
 4. randInt(
 5. randNorm(
 6. re^θi
 7. real(
 8. RecallGDB
 9. RecallPic
 10. >Rect
 11. RectGC
 12. Repeat
 13. Return
 14. round(

SBewerken

 1. Sci
 2. Select(
 3. Send(
 4. seq(
 5. Seq
 6. Sequential
 7. Simul
 8. solve(
 9. SortA(
 10. SortD(
 11. StoreGDB
 12. StorePic
 13. sum(

TBewerken

 1. Tangent(
 2. Text(
 3. Then

UBewerken

geen functies.

VBewerken

 1. variance(
 2. Vertical

WBewerken

 1. While

XBewerken

 1. xor

ZBewerken

 1. ZBox
 2. ZDecimal
 3. ZInterval
 4. Zoom In
 5. Zoom Out
 6. ZoomFit
 7. ZoomRcl
 8. ZoomStat
 9. ZoomSto
 10. ZPrevious
 11. ZSquare
 12. ZStandard

#Bewerken

 1. x
 2. 3√(
 3. =
 4. >
 5. <
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.