Quenya/Historische superlatieven

We kennen reeds het voorvoegsel an- dat een superlatief aangeeft. Dit voorvoegsel kan veranderen onder invloed van de beginletter van het adjectief.

De veranderingen op de pagina Quenya/Adjectieven wijzigen echter niets aan de vorm van het adjectief zelf. Als we echter de historische vorm van de adjectieven in beschouwing nemen, dan kan het voorvoegsel wel invloed hebben op de vorm van het adjectief omdat de oude beginletters terug tevoorschijn komen. Deze invloeden zijn erg analoog aan de historische invloeden op de voltooide tijd.

Adjectieven met beginletters mb/nd/ng

bewerken

Adjectieven die in Oud-Elfs met mb-, nd- of ng- begonnen, hebben nu m of n als beginletter:

  • mb-:
marta "noodlottig" → ambarta
merya "feestelijk" → amberya
  • nd-:
nulla "obscuur" → andulla
númenya "westelijk" → andúmenya
  • ng-:
nóla "geleerd" → angóla
nwalca "wreed" → angwalca

Adjectieven met beginletter d

bewerken

Ook een l- die van een d- afkomstig is, vertoont zulke invloeden:

laira "louche" → andaira
lára "plat" → andára
lómëa "akelig" → andómëa
lóra "donker" → andóra
lumna "lastig, moeilijk" → andumna

Adjectieven met beginletters b/w

bewerken

Een groot aantal adjectieven beginnend met v-, hadden een b- in het Oud-Elfs. Daarom verandert an + v in het originele amb-:

vanya "mooi" → ambanya
valaina "goddelijk" → ambalaina
valya "sterk" → ambalya
vanima "eerlijk" → ambanima
varna "veilig" → ambarna
varnë "bruin" → ambarnë
verca "wild" → amberca
verya "moedig" → amberya
vorima "continu" → amborima
voronwa "eeuwigdurend" → amboronwa

Bij sommige is deze v- echter van een w- afkomstig:

vára "vuil" → anwára
vëa "krachtig, mannelijk" → anwëa
véra "persoonlijk" → anwéra
vindë "blauwgrijs" → anwindë

En tenslotte is het adjectief wenya uit de Oud-Elfse stam gwen geëvolueerd, het heeft dus volgend superlatief:

wenya "frisgroen, vers" → angwenya>> Quenya >> Quenya/Adjectieven >> Quenya/Historische superlatieven

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.