Scalable Vector Graphics/Figuren opmaken: verschil tussen versies