Onderwijs in relatie tot P2P/Inclusionisten: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
== Inclusionisten en P2P==
 
Wikipedia is een zeer toegankelijke website, omdat iedereen informatie kan raadplegen en delen. Op deze manier wordt er bijgedragen aan een maatschappelijk goed. Dit is een van de redenen waarom Bauwens Wikipedia gebruikt als hét voorbeeld om tot een peer-to-peermaatschappij te komen (Bauwens & Lievens, 2013).
In het boek ''De wereld redden'' word het concept ‘inclusionisten’ aangehaald onder de titel ‘De bureaucratisering van Wikipedia’ (Bauwens, 2013, p.140-141):
 
Wikipedia kwam enkele jaren geleden voor het eerst voor een keuze te staan: moet de encyclopedie streven naar volledigheid en dus elk aspect van de menselijke kennis toestaan, waarbij uiterst triviale informatie niet geschuwd wordt, of moet het zich beperken tot wetenschappelijke onderwerpen en trivia uitsluiten? Dit leidde tot een tweekamp binnen Wikipedia. Aan de ene kant hebben we de inclusionisten en aan de andere kant de deletionisten (Profnews, 2008). Dit wordt beschreven in onderstaand citaat:
 
"Een vijftal jaar geleden brak binnen Wikipedia een strijd tussen de zogenaamde inclusionists en de deletionists. De inclusionists willen Wikipedia zo breed mogelijk houden en bijgevolg de drempel voor publicatie zo laag mogelijk aangezien er op het internet toch geen limieten gelden. De deletionists zijn daarentegen voorstander om minder kwalitatieve artikelen te deleten en selectiecriteria toe te passen om van Wikipedia een hoogkwalitatieve encyclopedie te maken. Maar van zodra je selectiecriteria en kwaliteitsnormen invoert, creëer je schaarste en loop je het risico te veel macht te geven aan de redacteuren." (Bauwens, 2013, p.141)
 
De peer-to-peergedachte sluit zich aan bij de inclusionisten aangezien dat ze ook tegen de lancering zijn van de selectiecriteria. Peer-to-peer richt zich namelijk op de samenwerking tussen mensen om een maatschappelijk nut te creëren. Hierbij is de rol van de peers zeer belangrijk. Iedereen mag een bijdrage leveren en ook vrij gebruik maken van alle informatie die gedeeld wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat men alles blijvend deelt en deze informatie niet zomaar wordt verwijderd.
Inclusionisten hebben een bepaalde visie die aansluit bij de peer2peer (P2P) visie. In de bovenstaande definitie vinden we enkele belangrijke elementen terug die te maken hebben met peer2peer, namelijk: de laagdrempelige toegang tot bijdragen aan publicatie, de feitelijke bruikbaarheid en de kwaliteitsbewaking.
Hierbij staat, net zoals bij de deletionisten, ook de kwaliteit van een Wikipedia-pagina centraal. Peer-to-peer-aanhangers en inclusionisten willen kwaliteit niet bereiken door de beoordeling van deskundigen zoals de deletionisten, maar wel door de beoordeling te baseren op de mening van ‘de massa’, de personen die gebruik maken van de Wikipedia-pagina. Deze vorm van kennisbereik, op basis van samenwerking en innovatie, wordt ook wel collectieve of zwermintelligentie genoemd (Bauwens & Lievens, 2013).
 
Allereerst zijn inclusionisten met andere woorden voorstanders van een laagdrempelige toegang tot publicatie bij Wikipedia. Peer2peer wil anderen via deze weg bereiken, ongeacht of al deze zaken wetenschappelijk of triviaal van aard zijn. P2P stort zich op de hoeveelheid van bronnen en samenwerking onder de mensen. Hierbij staat, net zoals bij de deletionisten, ook kwaliteit centraal. Via P2P wil men kwaliteit op een andere manier bereiken dan de deletionisten, namelijk niet door de beoordeling van deskundigen maar daarentegen wel door het maximaal inzetten van wat men ‘elkaar verder helpen’ noemt. Op deze laatstgenoemde manier is het aan ‘de massa’ om te duiden wat kwalitatief is en op basis van welke criteria dit doorgrond is. Deze vorm van kennisbereik, door middel van samenwerking en innovatie, wordt ook wel collectieve of zwermintelligentie genoemd. (Bauwens, 2013)
 
Ten tweede wil men zich richten tot de feitelijke bruikbaarheid van de concepten waar men rond werkt.
In een Peer2peer maatschappij kan men door samenwerking te bevorderen iets creëren dat maatschappelijk nut heeft.
Er kan moeilijk een onderscheid gemaakt worden tussen wat wel of niet maatschappelijk relevant is. En als dit onderscheid gemaakt wordt, aan wie is het dan om dit te beslissen? Tot op vandaag zijn hier nog steeds veel discussies rond.
 
De inclusionisten staan volledig achter deze redenering aangezien ze de toegang en samenwerking ten zeerste ondersteunen. Op deze manier kunnen lezers van Wikipedia voor zichzelf uitmaken welke interpretaties of theorieën ze verder uitwerken.
Het kan ontmoedigend zijn als artikels verwijderd worden zonder, in de ogen van de auteur, een goede reden (deletionisten). Daarentegen kunnen ze, volgens de visie van de inclusionisten, beter worden samengevoegd met andere artikels.
Ook kan het frustrerend zijn voor een lezer om een concept te onderzoeken op Wikipedia, dat op een gegeven moment verdwijnt van deze website. Dit ontmoedigt zowel het lezerspubliek van Wikipedia als het auteurschap.
 
Deze peer-to-peersamenwerking is volgens Bauwens bij de huidige Engelstalige Wikipedia dan ook helemaal zoek. Dit komt volgens hem omdat de redacteuren te veel macht hebben verworven waardoor ze een te groot beslissingsrecht hebben.
Een laatste aspect wijst op de selectiecriteria en kwaliteitsbewaking van de concepten die op Wikipedia verschijnen. P2P sluit zich aan bij de inclusionisten over het feit dat ze tegen de lancering van selectiecriteria zijn, aangezien het risico bestaat dat de redacteuren te veel macht gaan krijgen. Op deze manier staan de redacteuren niet meer op gelijke hoogte als de auteurs van het desbetreffende concept. Wel beschikken deze redacteurs over een andere vorm van kennis, namelijk de codes en regels van Wikipedia, én bezitten ze de macht om een concept volledig af te keuren, ook al hebben ze geen kennis over de inhoud.
Op deze manier plaatsen de redacteuren zich boven de auterus van het desbetreffende concept. Zij beschikken namelijk over een andere vorm van kennis, waaronder de codes en regels van Wikipedia. De maatschappelijke relevantie kan hier dus moeilijk worden beoordeeld, aangezien dit afhankelijk is van één persoon in plaats van het volk dat de Wiki-pagina gebruikt. Tot op vandaag bestaat er nog veel discussie omtrent het beslissingsrecht van de redacteurs (Payley, 2012).
 
==Voorbeeld==
59

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.