Italiaans/Les02: verschil tussen versies

421 bytes toegevoegd ,  2 jaar geleden
gra-zie-je, klemtoon, cosa dice beleefder
(Versie 334455 van 83.81.91.0 (overleg) ongedaan gemaakt. Onnodige wijziging)
Label: Ongedaan maken
(gra-zie-je, klemtoon, cosa dice beleefder)
 
== Onderwerp van les 2 ==
Les 2 ('''Lezione Due''') van de cursus Italiaans gaat over de vervoeging van regelmatige werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd, dus nu. Ook leert u twee onregelmatige werkwoorden: essere (zijn) en avere (hebben) en een klein aantal woordenmeer. Zie de '''woordenlijst''' onderaan als de volgende tekst niet duidelijk wordt.
 
== Tekst: Un incontro (een ontmoeting) ==
De klemtoon is '''vet''' aangegeven.
{| valign="top" style="text-align:left;background-color: #f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;"
|-
|Gianni:|| '''''SalveSal'''ve! Sono'''So'''no Gianni'''Gian'''ni, Lei come'''co'''me si chiama'''chia'''ma?''
|-
|Carla:|| ''BuongiornoBuon'''gior'''no! Mi chiamo'''chia'''mo Carla'''Car'''la. BenvenutoBenve'''nu'''to in ItaliaI'''ta'''lia, Gianni'''Gian'''ni! Parli'''Par'''li italianoita'''lia'''no?''
|-
|Gianni:|| ''No, non parlo'''par'''lo bene'''be'''ne italianoita'''lia'''no ! '''OggiOg'''gi partiamopart'''ia'''mo per la Svizzera'''Sviz'''zera.''
|-
|Carla:|| ''Bene'''Be'''ne. Hai due'''du'''e pani'''pa'''ni e latte'''lat'''te '''per mio'''mi'''o padre'''pa'''dre?''' ''
|-
|Gianni:|| ''No, ho un pane'''pan'''e e un litro'''li'''tro di latte'''lat'''te.''
|-
|Carla:|| ''E acqua'''ac'''qua?''
|-
|Gianni:|| ''Scusi'''Scu'''si, che cosa'''co'''sa '''di'''ce?''
|-
|Carla:|| ''Acqua'''Ac'''qua?!''
|-
|Gianni:|| ''No, non ho acqua'''ac'''qua, '''ma''' grazie'''gra'''zie.''
|-
|Carla e Gianni:|| ''Ci vediamo!''
9. '''Gra'''zie! = (spreek uit: graa-tsie-e, 'ie' zijn in het Italiaans twee losse klinkers!) Dank u wel!
 
10. No '''gra'''zie = Nee, dank u (wel) Pas op: de uitspraak is "gra-zie-je", in het Italiaans betekent "ie" anders dan in het Nederlands de twee klinkers "i" en "e", ze kennen de lange ie niet op deze manier.
10. No '''gra'''zie = Nee, dank u (wel)
 
11. il '''lat'''te = de melk, un '''li'''tro di latte = een liter melk
23. '''Co'''me? = Hoe? Wat?
 
24. Che '''co'''sa '''di'''ce? = Wat zegt u? (la cosa = het ding/de zaak)
 
25. '''Do'''ve? = Waar?
39. La '''fra'''gola = de aardbei
 
40. Bene'''Be'''ne = goed (korte e)
 
'''U kent al 40 woorden!'''
Zij hebben { hanno }
Jullie zijn { siete }
Zij vertrekt { parte }
</quiz>
 
2.532

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.