Quenya/Persoonlijke voornaamwoorden: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
<th width="60px">1ste pers. duaal</th>
<th width="60px">2de pers.</th>
<th width="60px">3de pers. enk.enkelvoud mannelijk</th>
<th width="60px">3de pers. enk.enkelvoud vrouwelijk</th>
<th width="60px">3de pers. enk.enkelvoud onzijdig</th>
<th width="60px">3de pers. meervoud</th>
</tr>
 
 
Merk op:
Note:
* de vormen van de derde persoon enkelvoud verschillen naar gelang het geslacht:
* the forms of the 3rd person singular depend on the gender:
::'''Oromë sonna lendë''' "Orome wentging tonaar himhem"
::'''Oromë senna lendë''' "Orome wentging tonaar herhaar"
* thede casesnaamvallen ofvan '''ta''' cannotkunnen beniet translatedletterlijk litteralyvertaald worden, id.ew.z. '''tallo''' isn'twordt translatedniet byvertaald als "fromvanuit ithet" butmaar bydoor "from thereervandaan", ....
::'''Oromë tanna lendë''' "Orome wentging (over)thereerheen"
::'''Oromë tassë hamë''' "Orome sitszit thereuponerop/thereinerin"
* het verschil tussen de eerste persoon meervoud en de eerste persoon duaal is het gebruik van het woordje "beide(n)" in het duaal:
* the difference between the 1st person plural and dual is translated by using "both" with the dual:
::'''imbë me''' "betweentussen usons"
::'''imbë met''' "betweentussen usons bothbeiden"
 
 
 
De nominatief van de onafhankelijke voornaamwoorden wordt in volgende situaties gebruikt:
The nominative of these independent pronouns is used in the following situations:
* als het werkwoord een lijdend voorwerp heeft dat een persoonlijk voornaamwoord is, maar als het onderwerp geen persoonlijk voornaamwoord is:
* when the verb has a direct object that is a personal pronoun and a subject that isn't:
::'''i lië te latuva''' "thehet peoplevolk willzal blesshen themzegenen"
:Noteer het verschil met:
:Note the difference with:
::'''i lië latuvantë''' "theyzij willzullen blesshet thevolk peoplezegenen"
* als een gerundium of een actief deelwoord een persoonlijk voornaamwoord als lijdend voorwerp hebben:
* when a gerund or a present participle has a personal pronoun as direct object:
::'''utúlien le cenien''' "Iik haveben comegekomen toom seeje youte zien"
::'''me cénala vánes''' "whileterwijl hehij sawons uszag (seeingons usziend), hevertrok lefthij"
::'''i elda se suilala''' "thede herhaar greetinggroetende elf"
* na voorzetsels (maar in dat geval gebruiken we liever een uitgangsvoornaamwoord bij het voorzetsel):
* after prepositions (but in that case we mostly apply the ending to the preposition):
::'''ve nye''' "likeals meik"
* withbij thehet copulakoppelwerkwoord '''ná''' thekan verbmen canhet bewerkwoord omittedweglaten anden replacedenkel byeen apersoonlijk personalvoornaamwoord pronoungebruiken:
::'''nye aran''' "Iik amben kingkoning"
::'''le halla''' "youjij arebent longlang"
 
 
 
De woordvolgorde is opnieuw erg vrij, maar in principe staat de nominatief altijd onmiddellijk voor het werkwoord (behalve natuurlijk indien je deze na een voorzetsel gebruikt). De andere naamvallen staan direct voor of direct na het werkwoord:
The word order is again quite free, but in principle the nominative always immediately precedes the verb (except of course when used with prepositions). The other cases either immediately precede the verb or immediately follow the verb:
::'''órenya quéta nin''' / '''órenya nin quéta''' "mymijn hearthart sayszegt me"
 
 
 
 
==Beklemtoonde persoonlijk voornaamwoorden==
==Emphatic personal pronouns==
 
Sometimes we want to emphasize the personal pronoun and in that case we don't use endings but separate words.
 
 
==TheDe informalinformele secondtweede personpersoon==
 
There is a poorly attested form in Quenya that is used for the informal second person singular (in English we see no difference, but some examples of other languages are French "tu", German "du", Dutch "jij"). The normal second person is in the singular always formal (French "vous", German "Sie", Dutch "u").
2.012

bewerkingen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.