Ubuntu: Linux voor mensen/Werken met bestanden/Eigenschappen tonen

Om alle eigenschappen van een bestand te tonen, incluis de toegangsrechten, gebruiken we het ls commando als volgt:

Voorbeeld code om na te doen

ubuntu@ubuntu:~$ ls -la /etc/passwd
rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 0 2006-05-31 12:56 bestand1 

We zien dan tien kolommen. Let wel: het eerste karakter van de eerste kolom wordt hier als aparte kolom beschouwd. De kolommen hebben de volgende betekenis:

  1. eerste karakter van de eerste kolom: bestandstype. De voornaamste zijn d (directory of map) en - (gewoon bestand).
  2. tweede tot en met tiende karakter: drie groepen van drie karakters die de bestandspermissies voorstellen.
  3. tweede kolom: aantal (hard)links naar het bestand.
  4. derde kolom: loginnaam van de eigenaar van het bestand.
  5. vierde kolom: groepnaam van de eigenaar van het bestand.
  6. vijfde kolom: grootte in bytes van het bestand. Gebruik ls -lah voor een weergave van de grootte in kilobyte, megabyte of gigabyte.
  7. zesde tot achtste kolom: datum van de laatste verandering.
  8. negende kolom: de naam van het bestand

Uitleg

Volledige info De volledige verklaring van het bovenstaande vind je in info coreutils ls. De man pagina van ls heeft slechts een kort overzicht van de opties.

Wanneer de opgegeven bestandsnaam de naam van een map is, zal voor elk bestand in de map bovenstaande informatie getoond worden. Je krijgt ook de informatie voor de huidige map (die waarvan je de info opvraagt) en de moedermap, de map die de opgevraagde map bevat.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.