Ubuntu: Linux voor mensen/Werken met bestanden/Testbestanden aanmaken

Om enkele zinvolle tests te kunnen doen, moeten we eerst wat kladbestanden genereren. Uiteraard kan je dat doen door wat te surfen op het web en HTML pagina's te bewaren in je homedirectory of in /var/tmp. Of je zou OpenOffice.org kunnen starten, wat schrijven in een tekstbestand of een rekenblad en dat opslaan. Er zijn tal van toepassingen die toelaten om bestanden aan te maken. Het nadeel is meestal wel dat je daarvoor de toepassing in een grafische omgeving nodig hebt. Snel en makkelijk testbestanden creëren doe je met het commando touch in een terminal venster:

Voorbeeld code om na te doen

ubuntu@ubuntu:~$ touch bestand1 bestand2 bestand3
ubuntu@ubuntu:~$ ls
bestand1 bestand2 bestand3 Desktop

Opdracht

Grootte van de testbestanden Het bovenstaande commando maakt lege bestanden van 0 kilobyte aan. Heb je inmiddels al de man pagina van het ls commando gelezen? Dan weet je hoe je de grootte van een bestand kan zien!

Over naamgeving en achtervoegsels

bewerken

Voor het Linux systeem is het niet nodig om achtervoegsels zoals bijvoorbeeld .txt te gebruiken. Het systeem herkent ook zonder speciale achtervoegsels van welk type een bepaald bestand is. Je mag natuurlijk wel de achtervoegsels, zoals die op MS Windows gekend zijn, gebruiken zodat de organisatie van je bestanden voor jezelf duidelijker is. Ook grafische programma's voor bestandsbeheer maken soms gebruik van de achtervoegsels om iconen aan bestanden toe te wijzen. In de tekstomgeving maakt het echter niet uit welke uitgang een bestand heeft.

Je mag je bestanden eender welke naam geven, er is geen beperking op het aantal karakters, behalve dan de lengte van een commandolijn, maar dat zijn vele honderden karakters. Behoed je echter voor het gerbuik van tekens die voor de shell een speciale betekenis hebben, zoals (, ), ,?, {, }, /, ?, *, ', ", ~, `, &, $, ! en |. Houd er ook rekening mee dat het Linux systeem hoofdlettergevoelig is.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.