Wikibooks:Chemie Centraal

Dit is de projectpagina van het boek Algemene scheikunde en tevens discussiepagina

Direct naar het boek: Chemie Centraal

Motivatie

bewerken

Waarom dit boek?

bewerken
 • Leerboeken kosten veel geld. Stel je eens voor dat al dat geld niet moet worden uitgegeven aan schoolboeken. Wat zou je allemaal met dat geld kunnen doen? Stel je voor dat dit boek gebruikt kan worden in één klas met dertig leerlingen gedurende 3 of 4 schooljaren. 3 schoolboeken à 50 euro per 30 leerlingen maakt €4500. Wat kan je allemaal wel niet doen met dat geld: 4 goede computers? Een aantal complete sets destillatie-apparatuur? enzovoort. Ongeveer 60.000 leerlingen per schooljaar volgen het VWO en HAVO. Indien die alle nieuwe boeken voor scheikunde kopen, zou dit 3.000.000 euro kosten.
 • Leerboeken verouderen. Dit leerboek is altijd op de laatste stand te houden.
 • Met velen hebben we veel kennis. Dit leerboek wordt geschreven door vele kennisdragers over de chemie. Al deze mensen hebben weer hun specialiteiten en aandachtsgebieden. Profiteer van de kennis van de anderen en laat anderen van jouw kennis profiteren!
 • Geen (verstrengelde) belangen. Mensen die hieraan meewerken, hebben geen belangen, moeten niet hun geld daarmee verdienen. Juist hierdoor is de kans groot dat het resultaat NEUTRAAL is.
 • Dit is de toekomst. Wikibooks is een exponent van Web 2.0 Kennis moet gratis zijn! In de toekomst zullen dit soort initiatieven de standaard zijn. Wees erbij vanaf het begin!!!
 • Fouten kunnen verbeterd worden in de bron direct. Hoe vaak komt het niet voor dat leerboeken fouten bevatten? Nu kan de fout direct worden aangepast.
 • Docenten hebben meer vrijheid in het lesgeven. Ze kunnen de lesmethode zo gebruiken als zij willen, en kunnen, door de licentie, een aangepaste versie uitbrengen. Zo hebben docenten nooit meer het probleem dat het boek voor hen zo moeilijk om uit te werken is!!

Opbouw boek

bewerken
Verouderde indeling

Hoofdstuk 1. Geschiedenis van de scheikunde

bewerken

Dit hoofdstuk is geen verplicht onderdeel volgens de exameneisen. Dit gedeelte probeert een inleiding te geven en tevens de scheikunde aan de hand van "volkse" voorbeelden dichter bij de leerling te krijgen

Hoofdstuk 2. Basisconcepten

bewerken
 1. Wet van behoud van massa.
  1. Proust
  2. Dalton
  3. Richter
 2. Molecuulgewicht
 3. Temperatuur
 4. Gaswet
 5. Dichtheid
 6. Druk
 7. Wet van Gay-Lussac
 8. Wet van Avogadro
 9. Aggregatietoestanden
  1. Vast
  2. vloeibaar
  3. gas
  4. plasma
  5. Bose-Einsteincondensaat ???
 10. Toestandsveranderingen
  1. smelten
  2. verdampen
  3. condenseren
  4. stollen
  5. sublimeren/vervluchtigen
  6. rijpen
 11. concentratie
  1. procentueel
  2. molariteit
  3. normaliteit
  4. molaliteit

Hoofdstuk 3. Stoffen, structuur en binding

bewerken
 1. Atomen
  1. Bouw van atomen
   1. Daltonse theorie
   2. Atoommodel van Rutherford
    1. protonen
    2. neutronen
    3. elektronen
   3. Eigenschappen van atomen
    1. Atoomnummer
    2. Atoommassa
    3. Isotopen
   4. Atoommodel van Bohr
    1. Energieniveau's
   5. Kwantummechanica
    1. Dualiteit
    2. Schroedinger
    3. Onzekerheidsprincipe van Heisenberg
    4. Subatomaire deeltjes
 2. Elementen
  1. Periodiek systeem
  2. Atoomradius
  3. Ioniseringsenergie
  4. elektronenaffiniteit
  5. Edelgassen
  6. Metalen
  7. Halogeniden
 3. Chemische verbinding
  1. Basisbegrippen
   1. edelgasconfiguratie/elektronenoktet
   2. valentie-elektronen
   3. Bindingsenergie
  2. intramoleculaire krachten
   1. Ionaire binding
    1. anion
    2. kation
    3. kristalstructuur
    4. kristalenergie
    5. Wet van Coulomb
   2. Covalente binding
    1. Elektronenparen
    2. eenvoudige binding
    3. tweevoudige binding
    4. drievoudige binding
    5. elektronegativiteit
   3. Metaalbinding
   4. Coördinatieve binding
  3. Theoriën
   1. Lewistheorie
   2. de valentiebindingstheorie
   3. de VSEPR-theorie (ValentieSchil-ElektronenPaarRepulsietheorie)
   4. de molecuulorbitaaltheorie
  4. intermoleculaire krachten
   1. Waterstofbrug
   2. Vanderwaalskracht
   3. Dipool
   4. dipool-dipoolkrachten
   5. Londonkracht
  5. eigenschappen
   1. bindingslengte
   2. bindingsenergie
   3. elektronegativiteit
  6. mesomerie
  7. resonantie

Hoofdstuk 4. Koolstofchemie

bewerken
 1. Koolstof
 2. Alifatische verbindingen
  1. Koolwaterstoffen
   1. Alkanen
   2. Alkenen
   3. Alkynen
   4. Isomeren
  2. Halogeenverbindingen
  3. Verbindingen met zuurstof
   1. Alcoholen
   2. Zuren
   3. Aldehyden en ketonen
   4. Ethers
   5. Esters
   6. Suikers
  4. Verbindingen met stikstof en zwavel
   1. Amide
   2. Amine
   3. Thiol
 3. Aromatische verbindingen
  1. Benzeen
  2. Tolueen
  3. Phenol
  4. Furaan
  5. Pyridine
 4. Polymeren
  1. Type
   1. lineair polymeer
   2. vertakt polymeer
  2. Reacties van polymeren
   1. condensatie (functionele groepen)
   2. additie (initiatie, propagatie, terminatie)
  3. Eigenschappen van polymeren
   1. Thermoplast
   2. Thermoharder
   3. Elastomeer
  4. Biopolymeren (alleen inleiding, meer in biochemie)
  5. Complexe verbindingen
   1. geneesmiddelen, drugs, bestrijdingsmiddelen, vitamine

Hoofdstuk 5. Biochemie

bewerken

Hoofdstuk 6. Kenmerken van reacties

bewerken

Hoofdstuk 7. Chemische techniek

bewerken

Hoofdstuk 8. Zuren en basen

bewerken

Hoofdstuk 9. Redox

bewerken

Hoofdstuk 10. Chemie en samenleving

bewerken

Hoofdstuk 11. Aanhang

bewerken

Hoofdstuk 12. Excursies

bewerken

Hoofdstuk 13. Bronvermelding en referenties

bewerken
 1. Afbeeldingen (in de vorm van x.xxx dus per hoofdstuk, vermelding van auteur, bron en licentie)
 2. Geraadpleegde bronnen
 3. Verwijzingen naar verdiepingen op behandelde onderwerpen.
Termen die aan de orde dienen te komen in het scheikundeboek. Let op de hoofdstukindeling is niet meer actueel

Volgende termen dienen aan de orde te komen:

term Hoofdstuk Opmerking
aantastbare elektrode 6. Kenmerken van reacties
aard van de stoffen 2. Basisconcepten
aardgas 10. Chemie en samenleving
aardolie 10. Chemie en samenleving
absorptiespectra (visueel, UV, IR) 7. Chemische techniek
activeringsenergie 6. Kenmerken van reacties
acute toxiciteit 10. Chemie en samenleving
a-cyclisch 4. Koolstofchemie
additie 4. Koolstofchemie
additie polymeren 4. Koolstofchemie
additie polymerisatie 4. Koolstofchemie
ADI-waarde 10. Chemie en samenleving
adsorptie 7. Chemische techniek
aflopende reactie 6. Kenmerken van reacties
afval 10. Chemie en samenleving
afvalstoffen 10. Chemie en samenleving
Ag+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
Al3+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
alcohol 4. Koolstofchemie
alcoholen 4. Koolstofchemie
aldehyde 4. Koolstofchemie
aldehyden 4. Koolstofchemie
alifatisch 4. Koolstofchemie
alkaanaminen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkaanzuren, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkalimetalen 3. Stoffen, structuur en binding
alkanalen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkanen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkanolen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkanonen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkenen 4. Koolstofchemie
alkenen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkoxyalkanen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alkylbenzenen, naam en structuurformule 4. Koolstofchemie
alkynen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
alternatieve brandstoffen 4. Koolstofchemie
amfolyt 8. Zuren en basen
amfolyten 8. Zuren en basen
aminen 4. Koolstofchemie
aminogroep 4. Koolstofchemie
aminozuren 4. Koolstofchemie
ammonia 8. Zuren en basen
ammoniak, naam en formule 8. Zuren en basen
ammoniak-emissie 10. Chemie en samenleving
a-polair 4. Koolstofchemie
aromatisch 4. Koolstofchemie
aromatische verbindingen 4. Koolstofchemie
atomen 3. Stoffen, structuur en binding
atoombindingen 3. Stoffen, structuur en binding
atoombouw en periodiek systeem 3. Stoffen, structuur en binding
atoomkern 3. Stoffen, structuur en binding
atoommassa 2. Basisbegrippen
atoomnummer 2. Basisbegrippen
atoomrooster 3. Stoffen, structuur en binding
atoomstraal 3. Stoffen, structuur en binding
autobanden 10. Chemie en samenleving
Ba2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
base 8. Zuren en basen
baseconstante 8. Zuren en basen
basisch 8. Zuren en basen
batchproces 10. Chemie en samenleving
beginstoffen 6. Kenmerken van reacties
benzeen, naam en structuurformule 4. Koolstofchemie
benzeencarbonzuren, naam en structuurformule 4. Koolstofchemie
benzenol 4. Koolstofchemie
benzenol, naam en structuurformule 4. Koolstofchemie
berekeningen Diverse
berekeningen pH 8. Zuren en basen
berekeningen, zuur/base 8. Zuren en basen
beschermende laag 10. Chemie en samenleving
bezinken 7. Chemische techniek
bindingen 3. Stoffen, structuur en binding
bindingstype 3. Stoffen, structuur en binding
bindingstypen en eigenschappen 3. Stoffen, structuur en binding
biochemie 5. Biochemie
biogas 10. Chemie en samenleving
biologisch afbreekbare polymeren 4. Koolstofchemie
blokschema interpreteren 10. Chemie en samenleving
blokschema weergeven 10. Chemie en samenleving
botsende-deeltjes-model 6. Kenmerken van reacties
bouw van atomen en ionen 3. Stoffen, structuur en binding
bouwstenen en polymeren 4. Koolstofchemie
Br- naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
brandstof 10. Chemie en samenleving
brandstoffen 10. Chemie en samenleving
brandstoffen, alternatieve 10. Chemie en samenleving
brandstoffen, fossiele 10. Chemie en samenleving
brandstoffen, voor- en nadelen 10. Chemie en samenleving
broeikaseffect 10. Chemie en samenleving
bronspanning 9. Redox
Brønstedtheorie 8. Zuren en basen
broom, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
brosheid 2. Basisbegrippen
buffer 8. Zuren en basen
buffers 8. Zuren en basen
bufferwerking van bloed 5. Biochemie
bufferwerking van de bodem 10. Chemie en samenleving
C=C (niet meer dan 3 groepen) 4. Koolstofchemie
C=O 4. Koolstofchemie
Ca2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
carbonzuren 4. Koolstofchemie
carbonzuur (niet meer dan 2 groepen) 4. Koolstofchemie
carcinogeniteit 10. Chemie en samenleving
cel 5. Biochemie
cellulose 5. Biochemie
centrifugeren 7. Chemische techniek
CH3COO- naam en formule 4. Koolstofchemie
CH3COO-, formule en naam, sterke/zwakke base 4. Koolstofchemie
CH3COOH, formule en naam, sterk/zwak zuur 4. Koolstofchemie
chemisch proces 10. Chemie en samenleving
chemische hoeveelheid stof 2. Basisconcepten
Chemische techniek 7. Chemische techniek
chloor, aantonen van 7. Chemische techniek
chloor, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
chloorbereiding 10. Chemie en samenleving
chromatografie, papier- en dunnelaag 7. Chemische techniek
chromosoom 5. Biochemie
chronische toxiciteit 10. Chemie en samenleving
cis-trans-isomeren 4. Koolstofchemie
Cl- naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
CO32- naam en formule 8. Zuren en basen
CO32-, formule en naam, sterke/zwakke base 8. Zuren en basen
colorimetrie 7. Chemische techniek
concentratie 2. Basisconcepten
concentratie en evenwichtsbeïnvloeding 8. Zuren en basen
concentratie en evenwichtsinstelling 8. Zuren en basen
concentratie in mol l-1 2. Basisconcepten
concentratie van stoffen en evenwichtsconstante 3. Stoffen, structuur en binding
concentratiebreuk 3. Stoffen, structuur en binding
condensatiepolymeren 4. Koolstofchemie
condensatiepolymerisatie 4. Koolstofchemie
configuratie 3. Stoffen, structuur en binding
continu proces 10. Chemie en samenleving
corrosie 9. Redox
covalente binding 3. Stoffen, structuur en binding
Cu2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
cyclisch 4. Koolstofchemie
cyclo-alkanen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
denatureren 5. Biochemie
destillatie 7. Chemische techniek
diafragma 7. Chemische techniek ???
dipool-dipoolbinding 3. Stoffen, structuur en binding
di-sachariden 5. Biochemie
DNA 5. Biochemie
draaibaarheid van een binding 3. Stoffen, structuur en binding
drievoudige binding 3. Stoffen, structuur en binding
druk en evenwichtsbeïnvloeding 6. Kenmerken van reacties
druk en evenwichtsconstante 6. Kenmerken van reacties
druk en evenwichtsinstelling 6. Kenmerken van reacties
dubbele binding 3. Stoffen, structuur en binding
duurzame ontwikkeling 10. Chemie en samenleving
edelgassen 3. Stoffen, structuur en binding
eiwitten 5. Biochemie
elektrische geleiding 9. Redox
elektrochemisch 6. Kenmerken van reacties
elektrochemische cel 6. Kenmerken van reacties
elektrochemische cel, bouw en werking 6. Kenmerken van reacties
elektrochemische cel, ontwerp 6. Kenmerken van reacties
elektroden 6. Kenmerken van reacties
elektrolyse opstelling, bouw en werking 6. Kenmerken van reacties
elektrolyse opstelling, ontwerp 6. Kenmerken van reacties
elektrolyse proces, toepassingen 6. Kenmerken van reacties
elektrolyt 6. Kenmerken van reacties
elektrolytconcentratie 6. Kenmerken van reacties
elektron 3. Stoffen, structuur en binding
elektronegativiteit 3. Stoffen, structuur en binding
elektronenoverdracht 3. Stoffen, structuur en binding
elektronenstroom 3. Stoffen, structuur en binding
elektronenwolk 3. Stoffen, structuur en binding
elementbehoud 3. Stoffen, structuur en binding
elementen 3. Stoffen, structuur en binding
elementenbalans 3. Stoffen, structuur en binding
energetische effecten 6. Kenmerken van reacties
energiebalans 6. Kenmerken van reacties
energiediagram 6. Kenmerken van reacties
enkele binding 3. Stoffen, structuur en binding
enzymatische hydrolyse 5. Biochemie
enzymen 5. Biochemie
enzymwerking 5. Biochemie
essentiële aminozuren 5. Biochemie
essentiële vetzuren 5. Biochemie
ester 4. Koolstofchemie
esters van alkaanzuren en alkanolen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
ethanol 4. Koolstofchemie
etheen, polymerisatie 4. Koolstofchemie
ethers 4. Koolstofchemie
evenwicht 6. Kenmerken van reacties
evenwicht, dynamisch 6. Kenmerken van reacties
evenwicht, heterogeen 6. Kenmerken van reacties
evenwicht, homogeen 6. Kenmerken van reacties
evenwicht, verdelings- 6. Kenmerken van reacties
evenwichten 6. Kenmerken van reacties
evenwichtsconstante 6. Kenmerken van reacties
evenwichtsligging 6. Kenmerken van reacties
evenwichtsreactie 6. Kenmerken van reacties
evenwichtssituatie, beïnvloeden 6. Kenmerken van reacties
evenwichtssysteem 6. Kenmerken van reacties
evenwichtsvoorwaade 6. Kenmerken van reacties
evenwichtsvoorwaarden, beïnvloeden 6. Kenmerken van reacties
extractie 7. Chemische techniek
F-, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
Fe2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
Fe3+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
filtratie 7. Chemische techniek
filtratie door membraanscheiding 7. Chemische techniek
fluor, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
folie 10. Chemie en samenleving, 4. Koolstofchemie
fosforzuur 8. Zuren en basen
fossiele brandstoffen 10. Chemie en samenleving
fotosynthese 5. Biochemie
fructose 5. Biochemie
galvaniseren 10. Chemie en samenleving
gaschromatogrammen 7. Chemische techniek
gaschromatogrammen interpreteren 7. Chemische techniek
geconjugeerd 8. Zuren en basen
geconjugeerd zuur 8. Zuren en basen
geconjugeerde base 8. Zuren en basen
gefractioneerde destillatie 7. Chemische techniek
gehaltes in mengsels 2. Basisconcepten
geleidbaarheid 9. Redox
gemiddelde atoommassa 2. Basisconcepten
gen 5. Biochemie
genetische code 5. Biochemie
gesmolten elektrolyt 6. Kenmerken van reacties
glucose 5. Biochemie
glycerol 5. Biochemie
glyceryltrinitraat 5. Biochemie
glycogeen 5. Biochemie
groep 3. Stoffen, structuur en binding
groepen 3. Stoffen, structuur en binding
grondstoffen 6. Kenmerken van reacties
H+ 8. Zuren en basen
H+ als katalysator 6. Kenmerken van reacties
H+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
H2CO3, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
H2S, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
H2SO4, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
H3O+ naam en formule 8. Zuren en basen
H3PO4, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
halfreactie 6. Kenmerken van reacties
halogeen (niet meer dan 4 halogeenatomen) 4. Koolstofchemie
halogeenalkanen, namen en structuurformules 4. Koolstofchemie
halogeenbenzenen, naam en structuurformule 4. Koolstofchemie
halogenen 3. Stoffen, structuur en binding
halogenen, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
hardheid 2. Basisconcepten
HBr, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
HCl, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
HCO3- naam en formule 8. Zuren en basen
HCO3-, formule en naam, sterke/zwakke base 8. Zuren en basen
helixstructuur 5. Biochemie
Hg2+, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
HI, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
HNO3, formule en naam, sterk/zwak zuur 8. Zuren en basen
homologe reeks 5. Biochemie
hoofdbestanddelen van voedsel 10. Chemie en samenleving
hydratatie 3. Stoffen, structuur en binding
hydrofiel 4. Koolstofchemie
hydrofoob 4. Koolstofchemie
hydrolyse 9. Redox
hydroxygroep 4. Koolstofchemie
I- naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
ijzer 3. Stoffen, structuur en binding
ijzer(III)verbindingen, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
indampen 7. Chemische techniek
indicator 8. Zuren en basen
inerte gassen 3. Stoffen, structuur en binding
instelling van een evenwicht 6. Kenmerken van reacties
ionbinding 3. Stoffen, structuur en binding
ionen 3. Stoffen, structuur en binding
ionlading 3. Stoffen, structuur en binding
ionmassa 3. Stoffen, structuur en binding
ionrooster 3. Stoffen, structuur en binding
ionstraal 3. Stoffen, structuur en binding
isomeren 3. Stoffen, structuur en binding
isopreen, polymerisatie 4. Koolstofchemie
isotoop 3. Stoffen, structuur en binding
IUPAC 4. Koolstofchemie
jood, aantonen van 7. Chemische techniek
jood, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
K+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
kaliloog 8. Zuren en basen
karakteristieke groep 4. Koolstofchemie
katalysator 6. Kenmerken van reacties
katalysator en evenwichtsbeïnvloeding 6. Kenmerken van reacties
katalysator en evenwichtsconstante 6. Kenmerken van reacties
katalysator en evenwichtsinstelling 6. Kenmerken van reacties
katalysatoren 6. Kenmerken van reacties
kathodische bescherming 9. Redox
Kb, 8. Zuren en basen
Kenmerken van reacties 6. Kenmerken van reacties
kernlading 3. Stoffen, structuur en binding
keton 4. Koolstofchemie
ketonen 4. Koolstofchemie
kookpunt 2. Basisconcepten
kookpunten
koolhydraten 5. Biochemie
koolstof, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
Koolstof-chemie 4. Koolstofchemie
koolstofdioxidegehalte 5. Biochemie
koolstofketen 4. Koolstofchemie
koolstofmono-oxide 5. Biochemie
koolstofmono-oxide, naam en formule 5. Biochemie
koolstofskelet 4. Koolstofchemie
koolwaterstoffen 4. Koolstofchemie
kraken 10. Chemie en samenleving
kringloop van koolstof 5. Biochemie
kringloop van stikstof 5. Biochemie
kristalrooster 3. Stoffen, structuur en binding
kristalwater 3. Stoffen, structuur en binding
kunstglas 10. Chemie en samenleving
kunstmest 10. Chemie en samenleving
Kw, 8. Zuren en basen
Kz, 8. Zuren en basen
lakmoes 8. Zuren en basen
Lambert-Beer, wet van 7. Chemische techniek
MAC-waarde 10. Chemie en samenleving
massabalans 3. Stoffen, structuur en binding
massagetal 3. Stoffen, structuur en binding
massapercentage 3. Stoffen, structuur en binding
massapercentages in verbindingen 3. Stoffen, structuur en binding
massa-ppm 3. Stoffen, structuur en binding
massaspectra 7. Chemische techniek
massaverhouding 3. Stoffen, structuur en binding
membraan 7. Chemische techniek
mengen 7. Chemische techniek
metaal 3. Stoffen, structuur en binding
metaalbinding 3. Stoffen, structuur en binding
metaalrooster 3. Stoffen, structuur en binding
metalen 3. Stoffen, structuur en binding
metalen zuiveren 7. Chemische techniek
metalen, bereiding zeer onedele 9. Redox ???
metalen, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
methanol 4. Koolstofchemie
Mg2+, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
milieu 10. Chemie en samenleving
mol 2. Basisconcepten
molair volume 2. Basisconcepten
molaire massa 2. Basisconcepten
molariteit 2. Basisconcepten
moleculaire stof 3. Stoffen, structuur en binding
moleculaire stoffen 3. Stoffen, structuur en binding
moleculen 3. Stoffen, structuur en binding
molecuulformule 3. Stoffen, structuur en binding
molecuulformules 3. Stoffen, structuur en binding
molecuulmassa 3. Stoffen, structuur en binding
molecuulrooster 3. Stoffen, structuur en binding
molverhouding 2. Basisconcepten
monomeer 4. Koolstofchemie
monosachariden 5. Biochemie
mutageniteit 10. Chemie en samenleving
Na+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
Namen en formules 3. Stoffen, structuur en binding
natronloog 8. Zuren en basen
natronloogbereiding 10. Chemie en samenleving
natuurrubber 4. Koolstofchemie, 10.Chemie en samenleving
neerslagreacties 6. Kenmerken van reacties
negatieve elektrode 6. Kenmerken van reacties
neutraal 8. Zuren en basen
neutralisatie 8. Zuren en basen
neutron 3. Stoffen, structuur en binding
nevenreacties 6. Kenmerken van reacties
NH2 4. Koolstofchemie
NH3, formule en naam, sterke/zwakke base 8. Zuren en basen
NH4+ naam en formule 8. Zuren en basen
niet-metalen 3. Stoffen, structuur en binding
NO2- naam en formule 8. Zuren en basen
NO3- naam en formule 8. Zuren en basen
no-toxie effectlevel 10. Chemie en samenleving
NOx 10. Chemie en samenleving
nucleïnebasen 5. Biochemie
nucleïnezuren 5. biochemie
O2- naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
O2-, formule en naam, sterke/zwakke base 8. Zuren en basen
OH 4. Koolstofchemie
OH- 8. Zuren en basen
OH- naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
OH-, formule en naam, sterke/zwakke base 8. Zuren en basen
omslagtraject 8. Zuren en basen
onaantastbare elektroden 6. Kenmerken van reacties
onverbrande koolwaterstoffen 10. Chemie en samenleving
onvertakt 4. Koolstofchemie
onverzadigd 4. Koolstofchemie
onverzadigde verbinding 4. Koolstofchemie
onverzadigde vetzuren 4. Koolstofchemie
onvolledige omzetting 10. Chemie en samenleving
onvolledige verbranding 10. Chemie en samenleving
opbrengst 6. Kenmerken van reacties
opgeloste toestand 3. Stoffen, structuur en binding
oplosbaarheidstabel 3. Stoffen, structuur en binding
oplosmiddel 7. Chemische techniek
oplossen 7. Chemische techniek
opofferingsmetaal 9. Redox
optische activiteit 4. Koolstofchemie
optische isomeren 4. Koolstofchemie
overgangstoestand 2. Basisconcepten
overmaat 8. Zuren en basen
oxidator 9. Redox
oxidatoren 9. Redox
ozon, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding, 10. Chemie en samenleving
papier- en dunnelaag chromatogrammen interpreteren 7. Chemische techniek
partiële-drukbreuk 3. Stoffen, structuur en binding
Pb2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
peptidebinding 4. Koolstofchemie
periode 3. Stoffen, structuur en binding
perioden 3. Stoffen, structuur en binding
Periodiek Systeem 3. Stoffen, structuur en binding
pH 8. Zuren en basen
pH-meter 8. Zuren en basen
pKb 8. Zuren en basen
pKw 8. Zuren en basen
pKz 8. Zuren en basen
PO43- naam en formule 8. Zuren en basen
polair 3. Stoffen, structuur en binding
polaire binding 3. Stoffen, structuur en binding
polariteit 3. Stoffen, structuur en binding
polyamiden 4. Koolstofchemie
polybutadieen 4. Koolstofchemie
polyesters 4. Koolstofchemie
polyetheen (pe) 4. Koolstofchemie
polymeermolecuul 4. Koolstofchemie
polymeren 4. Koolstofchemie
polymeren van alkenen 4. Koolstofchemie
polymeren van gesubstitueerde alkenen 4. Koolstofchemie
polymerisatie 4. Koolstofchemie
polypropeen (pp) 4. Koolstofchemie
polysachariden 5. Biochemie
polystyreen (ps) 4. Koolstofchemie
polyvinylhloride (pvc) 4. Koolstofchemie
poreuze wand 7. Chemische techniek
positieve elektrode 6. Kenmerken van reacties
primair koolstofatoom 4. Koolstofchemie
primaire alcoholen 4. Koolstofchemie
primaire structuur 4. Koolstofchemie ???
Procesindustrie 10. Chemie en samenleving
processen/reacties van ionen 6. Kenmerken van reacties
productie, goedkoper 10. Chemie en samenleving
productieproces 10. Chemie en samenleving
productieproces, economie van 10. Chemie en samenleving
productieprocessen 10. Chemie en samenleving
propeen, polymerisatie 4. Koolstofchemie
proton 3. Stoffen, structuur en binding
Reacties van koolstofverbindingen 4. Koolstofchemie
Reactiesnelheid 6. Kenmerken van reacties
reactievergelijking 6. Kenmerken van reacties
reactievergelijkingen 6. Kenmerken van reacties
reactiviteit 6. Kenmerken van reacties
recycling 10. Chemie en samenleving
Redox 9. Redox
redoxkoppel 9. Redox
redoxreactie 9. Redox
reductor 9. Redox
reductoren 9. Redox
Rekenen aan reacties 6. Kenmerken van reacties
rendement 6. Kenmerken van reacties
ribose 5. Biochemie
RNA 5. Biochemie
roesten 8. Zuren en basen
roet 10. Chemie en samenleving, 4. Koolstofchemie
roostertype 3. Stoffen, structuur en binding
rubber 10. Chemie en samenleving, 4. Koolstofchemie
ruimtelijke bouw van een molecuul 3. Stoffen, structuur en binding
ruimtelijke structuur 3. Stoffen, structuur en binding
S2- naam en formule 8. Zuren en basen
sacharose 5. Biochemie
salpeterzuur, naam en formule 8. Zuren en basen
scheiding 7. Chemische techniek
schil 3. Stoffen, structuur en binding
schuim 7. Chemische techniek
secundair koolstofatoom 4. Koolstofchemie
secundaire alcoholen 4. Koolstofchemie
secundaire structuur 4. Koolstofchemie
SiO32- naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
sleutel-slot-hypothese 5. Biochemie
smeltpunt 2. Basisconcepten
smeltpunten
Sn2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
SO32- naam en formule 8. Zuren en basen
SO42- naam en formule 8. Zuren en basen
spectrogrammen 7. Chemische techniek
spijsvertering 5. Biochemie
standaard- elektrodepotentiaal 9. Redox
steenkool 10. Chemie en samenleving
stereoisomeren 4. Koolstofchemie
sterk zuur 8. Zuren en basen
sterke base 8. Zuren en basen
sterke en zwakke basen 8. Zuren en basen
sterke en zwakke zuren 8. Zuren en basen
stikstof, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
Stoffen, structuur en binding 3. Stoffen, structuur en binding
Stofwisseling 5. Biochemie
Structuren van biochemische stoffen 5. Biochemie
structuurformule 4. Koolstofchemie
structuurformules 4. Koolstofchemie
structuurisomeren 4. Koolstofchemie
styreen, polymerisatie 4. Koolstofchemie
substituent 6. Kenmerken van reacties
substitutie 6. Kenmerken van reacties
substraat 6. Kenmerken van reacties
sulfiet, aantonen van 8. Zuren en basen ??
sulfiet, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
supersterke vezel 4. Koolstofchemie, 10. Chemie en samenleving
synthetische polymeren, eigenschappen en toepassingen 4. Koolstofchemie
synthetische polymeren, structuur 4. Koolstofchemie
synthetische polymeren, verwerking 4. Koolstofchemie
systematische naam 2. Basisconcepten
temperatuur 2. Basisconcepten
temperatuur en evenwichtconstante 6. Kenmerken van reacties
temperatuur en evenwichtsbeïnvloeding 6. Kenmerken van reacties
temperatuur en evenwichtsinstelling 6. Kenmerken van reacties
tertiair koolstofatoom 4. Koolstofchemie
tertiaire alcoholen 4. Koolstofchemie
tertiaire structuur 4. Koolstofchemie
tetraëder 3. Stoffen, structuur en binding
theoretische opbrengst 6. Kenmerken van reacties
thermoharders 4. Koolstofchemie
thermoplasten 4. Koolstofchemie
titratie 8. Zuren en basen
Toepassingen van reacties 6. Kenmerken van reacties
Toepassingen van synthetische polymeren 10. Chemie en samenleving
totaalreactie 6. Kenmerken van reacties
toxiciteit 10. Chemie en samenleving
transcriptie 5. Biochemie
translatie 5. Biochemie
triviale naam 2. Basisconcepten
type reactie 6. Kenmerken van reacties
uitkristalliseren 7. Chemische techniek
uitstoot van koolstofdioxide 10. Chemie en samenleving
valentie-elektronen 3. Stoffen, structuur en binding
vanderwaalsbinding 3. Stoffen, structuur en binding
vaste toestand 2. Basisconcepten
veiligheid 10. Chemie en samenleving
verchromen 10. Chemie en samenleving
verdelingsgraad 6. Kenmerken van reacties
verdelingsgraad en evenwichtsbeïnvloeding 6. Kenmerken van reacties
verdelingsgraad en evenwichtsconstante 6. Kenmerken van reacties
verdelingsgraad en evenwichtsinstelling 6. Kenmerken van reacties
verestering 4. Koolstofchemie
vertakt 4. Koolstofchemie
verzadigd 4. Koolstofchemie
verzadigde vetzuren 4. Koolstofchemie
verzeping 4. Koolstofchemie
verzilveren 10. Chemie en samenleving
vetten 4. Koolstofchemie
vetzuren 4. Koolstofchemie
vinylchloride, polymerisatie 4. Koolstofchemie
vloeibare toestand 2. Basisconcepten
volgreacties 6. Kenmerken van reacties
volledige verbranding 10. Chemie en samenleving
volume en evenwichtsbeïnvloeding 6. Kenmerken van reacties
volume en evenwichtsinstelling 6. Kenmerken van reacties
volumepercentage 2. Basisconcepten
volume-ppm 2. Basisconcepten
volumeverhouding van gassen bij reacties 2. Basisconcepten
vulkaniseren 10. Chemie en samenleving
waswerking van zeep 10. Chemie en samenleving
water 3. Stoffen, structuur en binding
water als base 8. Zuren en basen
water als zuur 8. Zuren en basen
waterconstante 8. Zuren en basen
wateropname
waterstof 3. Stoffen, structuur en binding
waterstof, aantonen van 7. Chemische techniek
waterstofbereiding 9. Redox
waterstofbrug 3. Stoffen, structuur en binding
waterstofhalogeniden 8. Zuren en basen
waterstofperoxide, naam en formule
zetmeel 5. Biochemie
Zn2+ naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
zoutbrug 9. Redox
zouten 3. Stoffen, structuur en binding
zouthydraten 3. Stoffen, structuur en binding
zoutzuur 8. Zuren en basen
zuivering 7. Chemische techniek
zure regen 10. Chemie en samenleving
Zuren en basen 8. Zuren en basen
zuur 8. Zuren en basen
zuur/base 8. Zuren en basen
zuur-base constanten 8. Zuren en basen
zuur-base indicatoren 8. Zuren en basen
zuur-base koppel 8. Zuren en basen
zuur-base reactie 8. Zuren en basen
zuurconstante 8. Zuren en basen
zuurstof, naam en formule 3. Stoffen, structuur en binding
zwak zuur 8. Zuren en basen
zwakke base 8. Zuren en basen
zwaveldioxide 3. Stoffen, structuur en binding
aantonen van zwaveldioxide 7. Chemische techniek

Discussie

bewerken

Taalgebruik

bewerken

Omdat dit een boek wordt in een technische richting, zou het te overwegen zijn, er mee rekening te houden dat juist in deze richting veel mensen zitten met taalzwakte (dyslectie en aanverwante zaken, of nederlands is eigenlijk tweede taal). Woordkeus, zinsconstructie en zinslengte zijn dan kritische factoren, zeker in de basishoofdstukken. T.vanschaik 12 dec 2006 22:32 (CET)[reageren]


Bij het opbouwen van een boek over scheikunde, zeker als dat vooral digitaal geraadpleegd wordt (doorbladeren gaat vrij lastig), lijkt me een index op alfabet (met hyperlinks) een handige optie. Ik weet alleen geen mogelijkheid om dat automatisch te genereren. De hoofdstukkenindeling zoals deze in de inhoudsopgave te realiseren is alleen is daarvoor niet voldoende, persoonlijk vindt ik het altijd prettig als er meerdere manieren zijn om een onderwerp terug te vinden. T.vanschaik 12 dec 2006 22:32 (CET)[reageren]

Hoe worden de boeken verdeeld naar leerjaar?

bewerken

Hoe worden de boeken verdeeld naar HAVO en VWO?

bewerken

Rechtenvrije afbeeldingen?

bewerken

Het grote probleem is waarschijnlijk rechtenvrije afbeeldingen. Waar zouden die verkrijgbaar zijn?

 • Gewoon maken zelf met inkscape voor zover het schema's zijn, met chemsketch voor moleculen, met de camera in het lab (kan ik wel regelen hier) voor de foto's. Effeietsanders 15 nov 2006 15:26 (CET)[reageren]
 • Op wikicommons vind je veel afbeeldingen die je gewoon kan toevoegen. Je kan ook afbeeldingen overnemen uit andere pagina's op wikipedia of wikibooks (in de engelse taal is reeds zeer veel te vinden). 9710078 11 dec 2006 16:29 (CET)[reageren]

Practicum?

bewerken

Waar kunnen we de auteurs zoeken?

bewerken
bewerken

Lesplan

bewerken

Hier volgt een poging een lesplan te ontwikkelen.

Het lesplan bestaat uit een vermenging van informatie Wikibooks, Wikipedia en andere internetbronnen; illustraties en interactieve applets, filmpjes (youtube) excursies naar diverse chemische onderwerpen en tests. Dit kan als uitgangspunt dienen om het Wikibook Chemie Centraal verder te optimaliseren.

Inleiding

bewerken

Instapniveau: scheikunde is onbekend bij de leerling. Men weet niet wat een scheikundige reactie is en in hoeverre scheikunde ingrijpt in het normale leven. Men heeft wel al eens gehoord van milieuproblemen.... Elementaire wiskunde is gekend, de eerste natuurkundige begrippen zijn bijgebracht.

De eerste kennismaking met scheikunde is voornamelijk visueel, men wil de indruk wekken dat scheikunde leuk is.

De eerste les begint dan ook met een visuele proef.

Les Beschrijving Doel Link(s)
1 Inleiding Introductie van scheikunde Chemie Centraal
 Scheikunde op Wikipedia
Element Element Element
Element Element Element
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.