Wikijunior:Aardrijkskunde/Continenten

Aardrijkskunde
Thema's:

Bronnen:

Onze planeet aarde bestaat voor een groot deel uit water. De rest is land. Het land is verdeeld in 7 grote stukken die we continenten noemen. Zo'n continent (zeg: kon-tie-nent) of werelddeel bestaat uit een heleboel landen.

Kijk goed naar de afbeelding van de ronddraaiende aarde. In het echt draait de aarde dezelfde richting op als op het plaatje. Al het blauwe wat je op het plaatje ziet zijn de oceanen en zeeën van onze planeet. Het land is op sommige plaatsen groen. Daar groeien veel bomen en planten. Andere plaatsen zijn geel. Dat zijn de woestijnen.

We leren nu de namen kennen van de 7 continenten. Op het plaatje heeft elk continent een andere kleur gekregen. We hebben het plaatje van de aarde een beetje moeten uitrekken om alles te kunnen zien. Anders kon je de continenten aan de achterzijde van aardbol niet zien.

  • Europa (zeg: Uu-roo-pa)
  • Azië (zeg: Aa-zie-je)
  • Afrika (zeg: A-frie-ka)
  • Oceanië (zeg: Oo-see-jaa-nie-je)
  • Noord-Amerika (zeg: Noort-a-mee-rie-ka)
  • Zuid-Amerika (zeg: Zuit-a-mee-rie-ka)
  • Antarctica (zeg: An-tark-tie-ka)

Kijk heel goed naar de vorm van de verschillende continenten. Kijk ook of ze meer vanboven, in het midden of meer onderaan de wereldbol liggen. De zeeën zijn niet gekleurd.


Ken de continenten bewerken

Als je alles hierboven goed bestudeerd en geleerd hebt, doen we enkele testjes.

Test 1 bewerken

Eerst de gemakkelijkste: geef bij elke kleur de naam van het continent. Schrijf je antwoord op het invulblaadje.

 

Test 2 bewerken

Herken de continenten op de wereldbol en noteer je antwoord op je invulblaadje!

  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G

Test 3: Astronaut spelen bewerken

Een astronaut of ruimtereiziger kijkt vanuit zijn ruimteschip naar de planeet aarde. Kan jij op de ronddraaiende planeet de continenten aanwijzen?
Opgelet: Antarctika kan je hier eventjes niet zien omdat het onderste deel van de wereldbol niet zichtbaar is.

Wijs de 6 andere continenten aan. Kijk goed naar de vorm van de werelddelen en of ze bovenaan, in het midden of onderaan de planeet liggen.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.