Dialectrenaissance. Een vlag die meerdere ladingen dekt. Voor veel mensen is het bijna een synoniem met popmuziek in de streektaal, een traditie die sinds Normaal in heel Nederland wortel heeft geschoten. Ook schrijven in en vertalen naar het dialect is aan de orde van de dag. Naarmate de streektaal "in het wild" steeds meer concurreert met de standaardtaal gaan mensen ze juist gebruiken op plekken waar dat vroeger niet hoorde.

Voor sommige mensen heeft de dialectrenaissance verder strekkende gevolgen. In het verleden haalde niemand het in zijn hoofd de streektaal te leren, tenzij het echt moest (bijvoorbeeld als een dokter zich op het platteland vestigde). De standaardtaal, die moest je leren! Dat was tenslotte een middel om je overal in Nederland en Vlaanderen verstaanbaar te maken en een handige schrijftaal. Tegenwoordig echter gaan steeds meer mensen met het Standaardnederlands als moedertaal een streektaal leren. Gewoonlijk gaat het om mensen die (deels) wel uit een streektaalsprekende familie komen, maar door hun ouders zelf niet in het dialect zijn opgegroeid. Anderen leren het, soms als kind al, van hun dialectsprekende plaatsgenoten. Gewoonlijk gaat dat leren geheel mondeling, zoals het dialect al eeuwenlang overgedragen wordt.

Voor mensen die op latere leeftijd een streektaal willen leren, om wat voor reden dan ook, en die niet de hele dag tussen dialectsprekers verkeren, kunnen geschreven hulpbronnen handig zijn. Op dit gebied is er eigenlijk nog bijna niets. Er zijn wel wetenschappelijke studies naar de grammatica van dialecten, er zijn (steeds meer en betere) dialectwoordenboeken en je kunt verhalen kopen in het dialect, maar om zo een dialect goed te leren spreken is erg lastig. Toch blijkt er in de praktijk wel behoefte te zijn aan cursussen in streektalen, al gaat het vooralsnog om een beperkt aantal mensen. Deze beknopte cursus is voor iedereen die althans de beginselen van de Zeeuwse dialecten onder de knie wil krijgen. Vloeiend leren spreken doet deze module echter niet. Dat moet je in de praktijk leren, zoals bij elke andere taal.

Een waarschuwing tenslotte: deze cursus wordt geschreven door iemand die het Zeeuws zelf ook als tweede taal heeft aangeleerd. De schrijver beheerst het niet op moedertaalniveau. Mocht u zelf een spreker van het Zeeuws zijn en een foutje in de tekst zien, schroom dan niet het te verbeteren.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.