Afdeling:Scheikunde/Inleiding in de algemene chemie/Golfmechanica

Werk in uitvoering.
Dit hoofdstuk bevindt zich nog in de opbouwfase.
De auteur ervan heeft zich voorgenomen de genoemde onderwerpen verder uit te werken.
Indien u wilt bijdragen, overleg dan even met Jcwf
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Het atoom
 3. Golfmechanica
 4. Het periodiek systeem
 5. Ionogene binding
 6. Lewis-structuren
 7. VSEPR
 8. Hybridisatietheorie
 9. Moleculaire orbitalen
 10. Delocalisatie en metaalbinding
 11. Vaste stoffen
 12. Zuren en basen
 13. Redox
 14. Polymeren
 15. Kernbegrippen

Te doen bewerken

golven
golflengte en frequentie
lopende en staande golven
Buiken en knopen
Knopen tellen: het quantumgetal
licht als golf en als deeltje: Newton versus Huygens
Fotoëlektrisch effect
quantisatie fotonen Plank's constante
Wet van Coulomb
Bohr's model
De Broglie
Vrije en ingevangen golven en elektronen
De golfmechanica
Vier quantumgetallen
Pauli-uitsluiting en Aufbau
Fotoëlektronspectroscopie: de 'parkeergarage'
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.