Afdeling:Scheikunde/Inleiding in de algemene chemie/Lijst van kernbegrippen

Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Het atoom
 3. Golfmechanica
 4. Het periodiek systeem
 5. Ionogene binding
 6. Lewis-structuren
 7. VSEPR
 8. Hybridisatietheorie
 9. Moleculaire orbitalen
 10. Delocalisatie en metaalbinding
 11. Vaste stoffen
 12. Zuren en basen
 13. Redox
 14. Polymeren
 15. Kernbegrippen

De taal der chemie bewerken

Het aanleren van de algemene chemie is ook in belangrijke mate het aanleren van een stuk taal. De huidige wetenschapstaal is voornamelijk op het Engels gebaseerd, maar in het verleden waren ook het Duits en Frans en het Latijn en Grieks van groot belang. Er zijn echter dusdanig veel wetenschappelijke termen, woorden en uitdrukkingen dat zelfs Engelstalige studenten moeite hebben zich de wetenschapstaal (Scientese) eigen te maken. Hieronder staan belangrijke sleutelbegrippen opgesomd, die de student aan het einde van de cursus als een goed begrepen onderdeel van zijn/haar eigen vocabulair moet kennen.

Sleutelbegrip Hoofdstukken
Ionogene binding 6
Covalente binding 6
Lewis-structuur 6
Elektronenpaar 6
Gedeeld elektronenpaar 6
Eenzaam elektronenpaar 6
Lewis-octetregel 6
Lewis-berekening 6
Dubbele binding 6
Driedubbele binding 6
BE: benodigde elektronen 6
VE: de voorhanden elektronen 6
TP: totaal aantal paren 6
GP: gedeelde paren 6
EP: eenzame paren 6
Resonantie 6
Orde van een binding 6
Afstotingsmodel 7
Lineair 7
Trigonaal 7
Piramidaal 7
Tetraëdrisch 7
Octaëdrisch 7
Ligand 7
Sterisch getal 7
Bindingshoek 7
Bindingslengte 7
Chiraliteit 7
Gebogen 7
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.