Anaximander over de natuur/Inleiding tot de fragmenten en de testimonia

Anaximander was de eerste filosoof die verslag legde van zijn studies, dit overigens in tegenstelling tot de latere Pythagoras, die niets schijnt te hebben geschreven. Van de filosofen was hij de eerste en de oudste van wie betrouwbare fragmenten en getuigenissen (testimonia) van zijn oorspronkelijke filosofische werken zijn overgeleverd, hoewel slechts aan één fragment uit zijn gehele oeuvre algemeen authenticiteit wordt toegeschreven. De testimonia, hoewel fragmentarisch en afgeleid, lijken een redelijk uitgebreid beeld van zijn leer te geven.

Anaximander over de natuur

Uit de overgebleven historische documenten kan afgeleid worden dat hij een vroege vertegenwoordiger van de wetenschap was, die de natuurverschijnselen observeerde en een verklaring zocht voor de verschillende aspecten van het universum. Hij zocht daarom naar de oorzaak van deze verschijnselen en beweerde dat de natuur, evenals de polis, door wetten wordt geregeerd, terwijl alles wat dit natuurlijk evenwicht verstoort niet van lange duur is. Net als vele andere denkers van zijn tijd was Anaximander een universeel geleerde, die aandacht besteedde aan de verschillende deelgebieden van wetenschap en filosofie. In de astronomie gaf hij een beschrijving van de beweging der hemellichamen ten opzichte van de aarde. In de fysica leidde zijn theorie die inhoudt dat het onbegrensde (het Apeiron) de bron van alle dingen was naar een nieuw niveau van conceptuele abstractie. Door zijn kennis van de meetkunde kon hij verder de gnomen in Griekenland invoeren, terwijl de kaart die hij gemaakt heeft sterk heeft bijgedragen tot de vooruitgang van de geografie.

Met zijn bewering die inhoudt dat de fysieke krachten, in plaats van bovennatuurlijke machten, orde scheppen in het heelal, kan Anaximander beschouwd worden als de eerste wetenschapper. Hij is er ook om bekend dat hij het eerste wetenschappelijke experiment heeft uitgevoerd.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.