Basiskennis chemie 3/Alkanen, OpgavenTheorie

bewerken

Zie voor de de theorie van deze opgaven hier.

Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Van naam naar structuur

Teken de structuurformule van onderstaande verbindingen, inclusief de waterstof-atomen
1.
ethaan
2.
butaan
3.
3-methylpentaan
4.
2,3,6-trimethylheptaan
5.
methylpropaan
In de naam van de stof, methylpropaan, is het plaatscijfer niet nodig, want als de methylgroep aan een van de andere koolstof-atomen zou zitten, dan heb je butaan.
6.
3-ethyl-4-methylhexaan
7.
methaan
8.
2-methylnonaan
9.
Cyclopentaan
10.
1,2-diëthylcyclobutaan
Aan de cyclobutaanring horen nog 6 extra waterstofatomen.
11.
1,1,4-trimethylcycloheptaan
12.
1-ethyl-2,2,3-trimethylcyclopentaan

Van structuur naar naam

Wat is de systematische naam van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformules ziet?
13.
 
2,2-dimethylbutaan
14.
 
Heptaan
15.
 
Propaan
16.
 
2,4-dimethylpentaan
17.
 
2,3,3-trimethylhexaan
18.
 
3-ethylheptaan
19.
 
4-methyl-6,6-dipropylnonaan
20.
 
Heptaan
21.
 
Methylcyclohexaan
22.
 
1,1,2,6-tetramethylcyclohexaan
23.
 
1,1,2-trimethylcyclopropaan
24.
 
1-ethyl-2,2,3-trimethylcyclopentaan

Structuurformule naar molaire massa

Van structuur naar molaire massa
25.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 
De naam van de verbinding is: pentaan
26.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 
De naam van de verbinding is: 2,3,4,5,6,7-hexamethyloctaan
27.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 
De naam va de verbinding is: 2,2,3,3-tetrametylhexaan
 : Fout antwoord. Je hebt alleen de aangegeven koolstof- en waterstof-atomen geteld. De formule van deze verbinding is echter  .
28.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 
De naam van deze verbinding is 2,2-dimethylpropaan.
29.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 114.2222 gram.mol-1.
De naam van deze verbinding is (systematisch) 2,2,4-Trimethylpentaan. Niet systematisch wordt deze verbinding iso-octaan genoemd, de verbinding die bij motorbrandstoffen de standaard voor het octaangetal is.
30.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 
De naam van deze verbinding (niet systematisch!) is 5-Rotaan
31.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 
De naam van deze verbinding is 3-cyclopentylhexaan.
32.
Wat is de molaire massa van de verbindingen waarvan je hieronder de structuurformule ziet.  
 

De formule van deze verbinding is   en hij heet Propylcholestaan

De aangegeven waterstof-atomen zijn bedoeld om aan te geven dat aan het einde van de binding geen koolstof-atoom zit, maar alleen een waterstof-atoom. Staat er aan het eind van een binding niets aangegeven, dan zit er dus wel een koolstof-atoom,met drie waterstof-atomen. De reden waarom de bindingen op deze manier zijn aangegeven komt in het hoofdstuk stereochemie aan bod.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.