Farmacologie/Calciumantagonisten

Geneesmiddelenlijst


Inleiding

bewerken

Het gebruik van calciumantagonisten is geïndiceerd bij:

 1. stabiele angor pectoris
 2. hypertensie
 3. paroxysmale supraventriculaire tachycardie, voorkamerfibrillatie

Chemische structuur

bewerken

Er bestaan veel chemisch verschillende structuren met eenzelfde calciumantagonerende werking aangezien ze allen als aangrijpingspunt de spanningsafhankelijke calciumkanalen hebben (de L-kanalen).

Werkingsmechanisme

bewerken

De calciumantagonisten inhiberen het calciumtransport transmembranair. Deze werking wordt tegengewerkt indien de calciumconcentratie extracellulair verhoogd wordt.

Farmacokinetische eigenschappen

bewerken

Farmacodynamische eigenschappen

bewerken

Verapamil

bewerken

Verapamil veroorzaakt een inhibitie van de geleiding en de contractie ter hoogte van het hart en inhibitie van de vasoconstrictie.

 • Angor en hypertensie: orale toediening
 • Supraventriculaire tachycardie: intraveneuze toediening

Dihydropyridines

bewerken

Minder hartspecifiek, wel vasodilaterend. De dihydropyridines verschillen onderling in vasospecificiteit.

 • Angor en hypertensie
 • Cerebraal vaatspasme bij subarachnoïdale bloedingen (met risico op ischemisch lijden): preventief gebruik
 • Syndroom van Raynaud

Diltiazem

bewerken

Werkzaamheid houdt het midden tussen beide voorgaande klassen van calciumantagonisten. Vooral gebruikt bij:

 • Angor

Hemodynamische eigenschappen

bewerken
 • Negatief inotroop effect door verminderde myocardcontractie
 • Negatief chronotroop effect door de vertraagde geleiding en de verlengde refractaire periode in de atrio-ventriculaire knoop (AV-knoop). Doch mate van reflextachycardie bepaalt uiteindelijk hartritme.
 • Bloeddrukdaling door vasodilatatie ten gevolge van relaxatie van gladde spiercellen.

Bijwerkingen en contra-indicaties

bewerken

Bijwerkingen

bewerken

Contra-indicaties

bewerken

Wegens gevaar voor cardiovasculair collaps is de intraveneuze toediening van Verapamil gecontraïndiceerd bij:

 • Beta-blokkergebruik
 • Syndroom van Wolff-Parkinson-White
 • Ventrikeltachycardie

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.