Frans/Leçon 1 (NL)

Deze pagina is onder constructie. De einddatum wordt geschat op 1 oktober 2007.
<<< Leçon 1
Voor de inhoudstafel zie Frans/Inhoud

Deze pagina is bedoeld om woorden die geleerd zijn in Frans/Leçon 1 vlot in omgekeerde richting te vertalen. Alle links op Frans/Woorden na Leçon 1 (NL) wijzen uiteraard hierheen t.v.v. de gebruiksvriendelijkheid.

Partie 1: Introductie (Introduction)

bewerken


Woordenlijst 1
 • aanbevelingsbrief: lettre d'introduction f, [lettrə de(i)htrooduukciohh]
 • aanklager (recht): partie lésée v, [partie leezee]
 • beledigende partij (recht) : partie lésée v, [partie leezee]
 • beroep: partie v, [partie]
 • Brazilië: le Brésil m, [lə breeziel]
 • Brazilië: les États unis du Brésil m, mv, [lijz-eetazzunie duu breeziel]
 • China: la Chine v, [lah sjien]
 • deel: partie v, [partie]
 • één: un, une [ui(h)], [uun]
 • een: un, une [ui(h)], [uun]
 • Frans: français m, [frahsij]
 • Fransman: Français m, [frahsij]
 • gedeelte: partie v, [partie]
 • gereedschap: outil m, [oetie]
 • het binnenlaten: introduction v, [e(i)htrooduukciohh]
 • het inbrengen: introduction v, [e(i)htrooduukciohh]
 • India: l'Inde v, [leh'nd(ə)]
 • Indonesië: l'Indonésie v, [lehdoneezie]
 • inleiding: introduction v, [e(i)htrooduukciohh]
 • introductie: introduction v, [e(i)htrooduukciohh]
 • invoering: introduction v, [e(i)htrooduukciohh]
 • les: leçon v, [ləssohh]
 • lezing (van tekst of verhaal): leçon v, [ləssohh]
 • partij (muziek, spel, koopwaar): partie v, [partie]
 • tegenpartij (recht): partie v, [partie]
 • tegenpartij: partie adverse v, [partie advers]
 • vak: partie v, [partie]
 • Verenigde Staten: les États-Unis m, mv, [lijz-eetazzunie]
 • werktuig: outil m, [oetie]

U kent nu 27 woorden
Problemen met het fonetisch schrift? Dit zal de laatste keer zijn. Lees aandachtig de !!!-rubriek van Partie 2 ↓...

Cursus Frans: (Frans, fr)

Inhoudstafel - Auteurs 1 (o-f-n-v-u-un-uv) | 2 (o-f-n-v-u-un-uv) | 3 (o-f-n-v-u-un-uv)
Legenda | o = oplossingen van de oefeningen | f = Franse woordenlijst | n = Nederlandse woordenlijst | v = Nederlandse woordenlijst met vertaling | u = Franse uitdrukkingenlijst | un = Nederlandse uitdrukkingenlijst | uv = Nederlandse uitdrukkingenlijst met vertaling

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.