(leçon trois)

Voor de inhoudstafel, zie Frans/Inhoud Let op: Frans/Leçon 2 moet hiervoor goed gekend zijn...

Objet direct [lijdend voorwerp]

bewerken

In het Frans komt het lijdend voorwerp vóór de persoonsvorm als het een persoonlijk voornaamwoord is, en anders pas na het gezegde. Wanneer het lijdend voorwerp in dit geval gevolgd wordt door een klinker ("on m'aide") wordt de 'me' afgekort tot 'me''

me / m' [me]

te / t' [je]

le / la / l' [hem / haar]

nous [ons]

vous [jullie / u]

les [hen]

Voorbeelden

bewerken

On m'aide = Men helpt mij

Je t'aime = Ik hou van jou

La police le/la cherche = De politie zoekt hem/haar

On nous aide = Men helpt ons

On vous aide = Men helpt jullie/u

On les aide = Men helpt hen

On me donne un cadeau = Men geeft (aan) mij een cadeau

On m'a donné un cadeau = Men heeft (aan) mij een cadeau gegeven (in het Nederlands komt het lijdend voorwerp in dit geval dus tussen de persoonsvorm en het voltooid deelwoord, anders dan in het Frans!)

Objet indirect [meewerkend voorwerp]

bewerken

me / m' [me / aan mij]

te / t' [je / aan jou]

lui / lui [(aan) hem / (aan) haar]

nous [(aan) ons]

vous [(aan) jullie / (aan) u]

leur [(aan) hen]

Voorbeelden

bewerken

On me donne un cadeau = Men geeft (aan) mij een cadeau

On te donne un cadeau = Men geeft (aan) jou een cadeau

On lui donne un cadeau = Men geeft (aan) hem/haar een cadeau

On nous donne un cadeau = Men geeft (aan) ons een cadeau

On vous donne un cadeau = Men geeft (aan) jullie/u een cadeau

On leur donne un cadeau = Men geeft hun/aan hen een cadeau

Réfléchis [wederkerend]

bewerken

me / m' [me]

te / t' [je]

se / s' [zich]

nous [ons]

vous [jullie / u / je]

se / s' [zich]

Voorbeelden

bewerken

Je me rase = Ik scheer me

Tu te rases = Je scheert je

Il se rase = Hij scheert zich

Nous nous rasons = Wij scheren ons

Vous vous rasez = Jullie scheren je

Ils/Elles se rasent = Zij (m/v) scheren zich

pronoms réciproques [wederkerige voornaamwoorden]

Nous nous parlons = wij spreken elkaar

Ils/Elles se voient = Zij (m/v) zien elkaar

Ils/Elles se rasent = Zij (m/v) scheren zich (of: zij scheren elkaar)

Ils/Elles se lavent = Zij (m/v) wassen zich (of: zij wassen elkaar)

Toniques [benadrukt]

bewerken

moi [mij]

toi [jou]

lui / elle / soi [hem / haar / zichzelf]

nous [ons]

vous [jullie / u]

eux / elles [hen]

Gebruik

bewerken

1) na voorzetsels: pour moi, après toi, sans elle, avec nous, avant vous, auprès d'eux [voor mij, na jou, zonder haar, met ons, voor jullie, dicht bij hen]

2) na "c'est / ce sont" : c'est moi, c'est nous, ce sont elles. [ik ben het, wij zijn het, zij zijn het]

3) wanneer de nadruk van de zin op de persoon ligt: Moi, j'ai raison. [Ik, ik heb gelijk.]

Voorbeelden


Pronoms possessifs [zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden]

bewerken

le mien/ la mienne / les miens / les miennes [de mijne]

le tien/ la tienne / les tiens / les tiennes [de jouwe]

le sien/ la sienne / les siens / les siennes [de zijne / de hare]

le nôtre / la nôtre / les nôtres / les nôtres [de onze]

le vôtre / la vôtre / les vôtres / les vôtres [die van jullie / de uwe]

le leur / la leur / les leurs / les leurs [de hunne]

Vervoeging

De voornaamwoorden worden naargelang het geslacht vervoegd. Vergelijk: Ce parapluie, c'est le mien = Deze paraplu is de mijne

Cet outil, c'est le mien = Dit werktuig is van mij

Cette clef, c'est la mienne = Deze sleutel is van mij

(bijzonder gebruik) : Aimer les siens = van de zijnen houden.

Adjectifs possessifs [bezittelijke voornaamwoorden]

bewerken

mon/ma/mes [mijn, m'n]

ton/ta/tes [jouw, je]

son/sa/ses [zijn, z'n / haar, d'r]

notre/nos [ons]

votre/vos [jullie / uw]

leur/leurs [hun]

Gebruik

bewerken

In het Frans congrueert het bezittelijk voornaamwoord zowel met het geslacht en getal van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort als met het onderwerp.

Il cherche sa clé. Hij zoekt zijn sleutel.

Elle cherche son sac à main. Zij zoekt haar handtas.

Il cherche ses chaussures. Hij zoekt zijn schoenen.


Woordenlijst 1
  • clé v  : sleutel
  • sac à main m  : handtas
  • sac à dos m  : rugzak
  • sac m  : zak, tas
  • chaussures v  : schoenen
Cursus Frans: (Frans, fr)

Inhoudstafel - Auteurs 1 (o-f-n-v-u-un-uv) | 2 (o-f-n-v-u-un-uv) | 3 (o-f-n-v-u-un-uv)
Legenda | o = oplossingen van de oefeningen | f = Franse woordenlijst | n = Nederlandse woordenlijst | v = Nederlandse woordenlijst met vertaling | u = Franse uitdrukkingenlijst | un = Nederlandse uitdrukkingenlijst | uv = Nederlandse uitdrukkingenlijst met vertaling

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.