Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek

Kladversie voor een aangepaste opzet

Aangepaste inhoudsopgave

bewerken
 1. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Onderzoek - Wat is de relatie tussen meten, onderzoek en wetenschap?
 2. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Onderzoeksproces - Hoe verricht je onderzoek en welke soorten onderzoek zijn er?
 3. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Meten - Wat is meten? Meetniveaus, meetvariabelen, meetinstrumenten.
 4. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Onzekerheid - Wat is onzekerheid? Kansbegrip, soorten meetfouten.
 5. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Meetonzekerheid - Soorten meetfouten (hier ook: benaderingsfouten?)
 6. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Diagnose - Diagnoseprobleem; stelling van Bayes
 7. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Steekproeftheorie - Steekproefsgewijs onderzoeken
 8. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Beschrijvende statistiek - Toepassen van beschrijvende statistiek
 9. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Rapportage - Visualisatie en rapportage
 • Literatuur - Welke literatuur is gebruikt bij het samenstellen van dit boek?
 • Opgaven - Enkele opgaven ter verwerking van de lesstof

PM:

 1. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Interpretatie meetgegevens - Betrouwbaarheidsintervallen en outlier-analyse
 2. Gebruiker:KKoolstra/Onderzoek/Meetmethode - Hoe kies je de juiste meetmethode en meetinstrument en hoe ga je om met je meetinstrumenten? Hoe bepaal je de omvang van je onderzoek? Dit is evt. te integreren tot hoofdstuk over Meetplan of te integreren met andere hoofdstukken.

Verkenning alternatieve opbouw

bewerken

Uitgangspunten:

 • focus op toegepast onderzoek/praktijkonderzoek
 • focus op empirisch onderzoek
 • voorkennis: kansrekening

Wat is toegepast onderzoek/praktijkonderzoek?

bewerken
 • wetenschappelijke methode
 • verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek
 • Onderzoek in brede zin:
  • theoretisch onderzoek
   • ontwerpend onderzoek (onderzoek gericht op het vinden van nieuwe oplossingen, zie [1] en [2])
   • toetsend onderzoek (modelvorming)
   • en verder: wiskundige bewijzen construeren, theoretische consequenties --> zuiver theoretische vormen van onderzoek
  • empirisch onderzoek
   • observerend
   • experimenteel

In dit boek: focus op toegepast empirisch onderzoek. Voor een belangrijk deel is de uitwerking in dit boek ook van toepassing op modelstudies. Ontwerpend onderzoek en meer fundamentele vormen van theoretisch onderzoek vallen buiten het domein van dit boek. Daarnaast: focus op kwantitatief onderzoek ipv kwalitatief onderzoek

 • empirische cyclus en regulatieve cyclus

Wat is meten?

bewerken

Bij empirisch onderzoek staan metingen centraal. --> bij andere soorten onderzoek niet? Modelstudie: meten aan model...

Keuze van de onderzoeksmethode en meetinstrumenten

bewerken
 • soorten onderzoeksmethoden
 • validiteit en betrouwbaarheid van metingen
 • kalibratie en justering van het meetinstrument
 • het nut van herhaald meten

Aandachtspunten:

 • keuze onderzoeksmethode
 • keuze meetinstrument en kalibratie/justering ervan
 • rapportage van meetresultaten (incl. nauwkeurigheid)

Interpreteren

bewerken

soorten interpretatieproblemen:

 1. Diagnoseproblemen
 2. Schatten van percentages uit een steekproef
 3. Schatten van gemiddelden uit een steekproef
 4. Testproblemen (?)

3 benaderingen interpretatie:

 • Bayes: exact, maar noodzaak bepalen/schatten a priori kansverdeling
 • Fisher: likelihood
 • Neyman/Pearson: testen met a priori kans op juiste conclusie

Rapporteren

bewerken
 • opzet van een onderzoeksrapportage

Literatuursuggesties

bewerken
 • Meten en interpreteren (VWO NLT: doc-versie [3]; pdf-versie

[4]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.