Gedichten uit de wereldliteratuur/How do I love thee?

Gedichten uit de wereldliteratuur

Het sonnet van Elizabeth Barrett Browning met Nederlandse vertaling bewerken

Sonnets from the Portuguese, geschreven ca. 1845-1846 en voor het eerst gepubliceerd in 1850, is een verzameling van 44 liefdesonnetten geschreven door Elizabeth Barrett Browning voor haar geliefde Robert Browning. De collectie was reeds populair tijdens het leven van de dichteres en dat is nog steeds zo. Met name Sonnet 43 met de versregel 'How do I love thee, let me count the ways' bleef heel bekend.

Engels gedicht (1850) bewerken

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,—I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!—and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Letterlijke vertaling bewerken

Hoe ik van je houd? Laat me de manieren tellen.
Ik hou van je tot in de diepte, breedte en hoogte
waarnaar mijn ziel kan reiken, tot mijn eigen wezen
verdwijnt voorbij de grens van Zijn en ideale Genade.
Ik hou van je op het niveau van alledaagse rust
bij zon en kaarslicht.
Ik hou vrijelijk van je, zoals mensen naar het goede streven;
Ik hou puur van je, als na het gebed.
Ik hou van je met de passie die ik gebruik
voor het helen van mijn oude verdriet, en met kinderlijk geloof.
Ik hou van je met een liefde die leek zoekgeraakt
Met mijn verloren heiligen, ik hou van je met de adem,
Glimlach, tranen, van heel mijn leven! – en, zo God dat wil,
zal ik alleen maar meer van je houden na de dood.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.