Gedichten uit de wereldliteratuur/Dramatische poëzie

Dramatische poëzie, ook wel versdrama genoemd, zijn teksten in verzen die bedoeld zijn voor toneel. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw ging men toneelstukken in proza (prozadrama) schrijven. Middelnederlands toneel werd uitsluitend in gepaard rijmende verzen geschreven, en ook in het latere renaissancetoneel en het klassieke toneel bleef het schrijven in verzen gebruikelijk.

Gedichten uit de wereldliteratuur

In dit wikiboekhoofdstuk vindt u bekende dramatische monologen uit toneelstukken, waarin een spreker zich in de eerste persoon enkelvoud richt tot een fictief publiek.

Christopher Marlowe

bewerken
 

John Milton

bewerken
 

William Shakespeare

bewerken
 

Een ware schat aan bekende gevleugelde woorden vinden we in monologen uit stukken van Shakespeare:

Joost van den Vondel

bewerken
 

Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick? (Lucifer, 1654)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.