Gedichten uit de wereldliteratuur/Is this a dagger which I see before me?

"Is this a dagger which I see before me?"

Gedichten uit de wereldliteratuur

Hiertoe aangezet door zijn ambitieuze vrouw, heeft generaal Macbeth plannen gemaakt om de Schotse koning Duncan te vermoorden zodat hij zelf koning kan worden (wat de drie heksen op de heide hebben voorspeld). Geplaagd door een slecht geweten, krijgt hij in de nacht van de geplande moord een visioen over een zwevende dolk.


Monoloog van Macbeth in Act II, scene 1

(fragment)

Is dit een dolk die ik voor me zie,
De handgreep naar mijn hand gericht? Kom, laat mij u grijpen.
Ik heb u niet, en toch zie ik u nog steeds.
Zijt gij niet, dodelijk visioen, vatbaar voor
Gevoel of oog? of zijt gij maar
Een dolk van de geest, een valse creatie
Van mijn koortsig brein?
Ik zie u nog, in vorm even echt
Als wat ik nu kon tekenen.
Gij wijst me de weg die ik moet gaan;
En welk instrument ik moet gebruiken.
- (vertaling: J. Grandgagnage) [1]


Originele tekst van Shakespeare
Is this a dagger which I see before me,
The handle toward my hand? Come, let me clutch thee.
I have thee not, and yet I see thee still.
Art thou not, fatal vision, sensible
To feeling as to sight? or art thou but
A dagger of the mind, a false creation,
Proceeding from the heat-oppressed brain?
I see thee yet, in form as palpable
As this which now I draw.
Thou marshall'st me the way that I was going;
And such an instrument I was to use.
  1. Bekende monologen uit Shakespeare in vertaling
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.