Gedichten uit de wereldliteratuur/The Tyger

The Tyger is een gedicht van de Engelse dichter William Blake. Het werd gepubliceerd in zijn verzameling Songs of Experience van 1794 en is een van de bekendste en meest geanalyseerde gedichten van Blake. The Cambridge Companion to William Blake (2003) noemt het "the most anthologized poem in English."

Gedichten uit de wereldliteratuur
Originele afdruk van The Tyger van William Blake

De meeste moderne bloemlezingen hebben zich gehouden aan Blakes keuze voor de archaïsche spelling "Tyger", hoewel het reeds in Blakes tijd lichtjes verouderd was. Zijn keuze voor "Tyger" wordt meestal geïnterpreteerd als zijnde voor het effect, wellicht om het beest een exotisch tintje te verlenen, of omdat het helemaal niet om een tijger gaat en een metafoor is.

"The Tyger" is het 'zustergedicht' van "The Lamb" (in Songs of Innocence), dat soortgelijke ideeën weerspiegelt vanuit een ander perspectief, nu meer gericht op goedheid dan op kwaad. The Tyger geeft ook de dualiteit weer tussen esthetische schoonheid en wreedheid. De spreker vraagt ​​zich af of de hand die "The Lamb" creëerde ook "The Tyger" maakte.

« What immortal hand or eye

Could frame thy fearful symmetry? »

Analyse

bewerken

Elke strofe gaat in op een vraag die de dichter zich stelt over het wezen en zijn schepper.

Eerste strofe: Blake vraagt zich af wie de schepper is van dit angstaanjagend wezen dat met zijn perfecte proporties een ontzagwekkende moordmachine is.

Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

Tweede strofe: Werd het wezen geschapen in de hel (distant deeps)) of in de hemel (skies)? En, als de schepper vleugels had, hoe kon hij dan zo dicht bij het vuur komen, waarin de tijger is gemaakt? Hoe kon hij werken met zulk laaiend vuur? Welke hand durfde het aan om in het vuur te grijpen?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

Derde strofe: Welke sterke schouder en welk vakmanschap konden het hart van de tijger maken? Welk wezen zou ervoor kunnen staan en het verder vorm geven met de hand?

And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand and what dread feet?

Vierde strofe: Welk soort gereedschap gebruikte de maker om de tijger in het smidsevuur te vormen? Welk aambeeld gebruikte hij om zijn schepping op te hameren? Waar haalde de maker de moed vandaan om de tijger in zijn greep te houden?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

Vijfde strofe: En toen de sterren hun licht wierpen op zijn schepping, en de wolken weenden, was hij toen tevreden over wat hij had gemaakt?

When the stars threw down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did He smile His work to see?
Did He who made the lamb make thee?

De zesde strofe lijkt op het eerste gezicht een woordelijke herhaling van de eerste strofe, maar is dat niet: "frame" (vormen) is vervangen door "dare" (durven). De dichter vraagt zich dus niet af wie hem maakte, maar legt hier vooral de nadruk op de moed die ervoor nodig was om dit angstaanjagend wezen te maken.

Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?
bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.