Help:Overlegpagina

Overzicht hulppagina's
Wikibooks Hulppagina's
Beheerpagina's

Elke module/artikel/pagina heeft een overlegpagina, uitgezonderd de speciale pagina's. Deze overlegpagina kan worden bewerkt door op de knop 'overleg' te drukken (meestal is dit de tweede tab/knop boven het module/artikel/pagina scherm) en daarna op de tab 'bewerk' te klikken.

Er bestaan 2 soorten overlegpagina's:

  • De overlegpagina van een pagina/module/artikel
  • De overlegpagina van een gebruiker

Overlegpagina van een pagina/module/artikel

bewerken

Deze overlegpagina wordt gebruikt om de inhoud in de pagina, de module of het artikel te bespreken. Het doel is om, in overleg, te komen tot een verbetering van de pagina of module in kwestie. Men kan op de overlegpagina vragen stellen, suggesties doen, onduidelijkheden aangeven, veranderingen voorstellen wanneer te verwachten is dat de gewenste verandering controversieel is en voeren van discussies met argumenten tegen of voor veranderingen. Met name wanneer er een onenigheid bestaat tussen twee gebruikers over de inhoud van het artikel/de module/pagina kan deze onenigheid beter door middel van overleg op de overlegpagina worden opgelost, dan door veranderingen (bewerkingsoorlog) van het artikel/pagina/module.

Overlegpagina van een gebruiker

bewerken

Deze overlegpagina wordt gebruikt om direct met een bepaalde gebruiker te communiceren. Bedenk wel dat overlegpagina's publiek zijn en iedereen dus kan zien, wat daar wordt geschreven. Indien meer private zaken worden besproken, is het beter om een e-mail te sturen. De inhoud van een overlegpagina van een gebruiker is in principe relatief vrij, echter behoudt het goede fatsoen in het oog.

Indien een overlegpagina van een gebruiker wordt veranderd, krijgt de gebruiker op het moment dat een actie wordt uitgevoerd door de wikisoftware die door deze zelfde gebruiker is aangestuurd een oranje balk met U heeft een bericht.

Regels voor het bewerken van de overlegpagina

bewerken
  • Onderteken het commentaar, dit kan met ~~~ (3 tildes geeft de gebruikersnaam) of met ~~~~ (4 tildes geeft de gebruikersnaam met de tijdsaanduiding van de bewerking)
  • Bij het reageren op een opmerking wordt ter onderscheiding van de vorige opmerking een of meerdere : (dubbele punt) gebruikt, waardoor de tekst inspringt ten opzichte van de voorgaande tekst
  • Bij nieuwe onderwerpen wordt een tussenkopje van het tweede niveau gebruikt. Dat wil zeggen dat de titel van het tussenkopje zo wordt neergezet: ==Tussenkopje==
  • Bij het reageren, dient men zich te houden aan het onderwerp. Voorkom persoonlijke aanvallen, neem het NPOV (neutral point of view = neutraal standpunt) als uitgangspunt en SCHREEUW niet
  • Het is een goed gebruik om overlegpagina's als ze groot worden te archiveren (niet te wissen). Dit gaat als volgt: op Overleg help:Overlegpagina/Archiefx wordt de oude tekst gearchiveerd (x is een volgnummer)
  • Een goed gebruik is dat men niet edit in het commentaar van iemand anders
  • Het wordt aanbevolen overleg op gebruikerspagina's centraal te houden; dat wil zeggen dat indien er een vraag gesteld wordt, men het antwoord daarop op dezelfde overlegpagina geeft.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.