Latijn/Werkwoorden/Laudare geconjugeerd

Hieronder staat hoe het Latijnse werkwoord Laudare moet worden geconjugeerd. Laudare betekent prijzen.

indicatief, actief praesens imperfectum futurum perfectum plusquamperfectum futurum exactum
enkelvoud
1e persoon laudo laudabam laudabo laudavi laudaveram laudavero
2e persoon laudas laudabas laudabis laudavis laudaveras laudaveris
3e persoon laudat laudabat laudabit laudavit laudaverat laudaverit
meervoud
1e persoon laudamus laudabamus laudabimus laudavimus laudaveramus laudaverimus
2e persoon laudatis laudabatis laudabitis laudavistis laudaveratis laudaveritis
3e persoon laudant laudabant laudabunt laudaverunt laudaverant laudaverint
indicatief, passief praesens imperfectum futurum perfectum plusquamperfectum futurum exactum
enkelvoud
1e persoon laudor laudabar laudabor laudatus sum laudatus eram laudatus ero
2e persoon laudaris laudabaris laudaberis laudatus es laudatus eras laudatus eris
3e persoon laudatur laudabatur laudabitur laudatus est laudatus erat laudatus erit
meervoud
1e persoon laudamur laudabamur laudabimur laudati sumus laudati eramus laudati erimus
2e persoon laudamini laudabamini laudabimini laudati estis laudati eratis laudati eritis
3e persoon laudantur laudabantur laudabuntur laudati sunt laudati erant laudati erunt
conjunctief, actief praesens imperfectum perfectum plusquamperfectum
enkelvoud
1e persoon laudem laudarem laudaverim laudavissem
2e persoon laudes laudares laudaveris laudavisses
3e persoon laudet laudaret laudaverit laudavisset
meervoud
1e persoon laudemus laudaremus laudaverimus laudavissemus
2e persoon laudetis laudaretis laudaveritis laudavissetis
3e persoon laudent laudarent laudaverint laudavissent
conjunctief, passief praesens imperfectum perfectum plusquamperfectum
enkelvoud
1e persoon lauder laudarer laudatus sim laudatus essem
2e persoon lauderis laudareris laudatus sis laudatus esses
3e persoon laudetur laudaretur laudatus sit laudatus esset
meervoud
1e persoon laudemur laudaremur laudati simus laudati essemus
2e persoon laudemini laudaremini laudati sitis laudati essetis
3e persoon laudentur laudarentur laudati sint laudati essent
imperatief, actief praesens
enkelvoud
2e persoon lauda
3e persoon laudato
meervoud
2e persoon laudate, laudatote
3e persoon laudanto
imperatief, passief praesens
enkelvoud
2e persoon laudare(tor)
3e persoon laudator
meervoud
2e persoon laudamini
3e persoon laudantor
infinitief, actief praesens futurum perfectum
laudare laudaturus esse laudavisse
infinitief, passief praesens futurum perfectum
laudari laudatum iri laudatus esse
participium, actief praesens futurum perfectum
laudans laudaturus
participium, passief praesens futurum perfectum gerundivum
laudatus laudandus
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.