Confucius;

Wijsheid vergaren we op drie manieren:
Ten eerste door reflectie, de edelste manier
Ten tweede door imitatie, de gemakkelijkste manier
Ten derde door ervaring, de bitterste manier

Toylearning of speelgoed leren is “ondernemenderwijs leren” met behulp van speelgoed.

De inhoud van dit boek laat zien dat men op een leuke manier effectief kan leren. Dit maakt lesgeven vergelijkbaar met het maken van een maaltijd waarvan de klanten genieten. Zoals men zelf pizza's maakt die anderen blijkbaar heel lekker vinden: dat is leuk om te doen. Het is leuk als men anderen kan laten genieten van zijn prestaties.

Geluk bewerken

Waarom zou men geïnteresseerd zijn in het lezen over toylearning of de edupreneurial method, ook wel bekend als de ondernemenderwijs methode om het te implementeren in het onderwijs? Wanneer men praat over het spelen van leergames, krijgt men vaak de vraag of het ook leuk is. Het antwoord is ja, dit boek gaat over leren met enthousiasme. In het Engels wordt dit ook wel aangeduid als learning with excitement. Lesgeven (teaching) is daarbij iets anders dan leren. Het is het verschil tussen push en pull, wat vergelijkbaar is met een touwtje vooruit duwen of het voorttrekken. Probeer maar eens een touwtje vooruit te duwen!

Leergames bieden methoden om het leren effectiever, efficiënter, flexibeler en creatiever te maken, en daarmee het nastreven van geluk te bevorderen, zoals verwoord in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring als ‘de pursuit of happiness’.

Effectiviteit bewerken

Er is veel aandacht voor onderwijs in onze westerse samenleving, met name in Nederland. Zoals Illeris opmerkt in de eerste alinea van zijn boek "How We Learn", hebben veel mensen in Nederland ongeveer 10.000 uur doorgebracht in een onderwijssetting, wat hen tot "onderwijsexperts" maakt volgens het 10.000 uur criterium. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook elke ouder zich kan uitspreken over schoolaangelegenheden en vaak denkt dat ze het beter weten wat betreft hoe het onderwijs met hun kind moet worden aangepakt. Veel mensen praten ook veel over "goed onderwijs", maar is dat wel wat we beogen? De doelstelling is namelijk veel meer "leren", wat heel wat anders is, zoals bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen voortdurend ervaren.

Opbouw bewerken

Het boek behandelt Roelof's edupreneurial methode: ondernemenderwijs leren met leergames. Het boek kan daarnaast als zappend boek goed dienen als een naslagboek voor leerthema’s uit spelsimulaties.

Missie bewerken

De missie van dit boek is om speels leren te bereiken als zijnde synoniem staand voor gelukkiger leren volgens Roelofs.

Visie bewerken

Via zogenaamde wetten maakt Roelofs zijn visie op onderwijs kenbaar. Toylearning is ontstaan vanuit het rekening houding met deze wetmatigheden bij het opzetten van een methode om speels te leren. Enkele voorbeelden zijn;

  • "Rollenspelen om competenties te verwerven”
  • “Fouten maken mag, leren van fouten moet”
  • “Naar een eenduidig begrippenkader voor bedrijfsprocessen”
  • “Er is altijd gekloot in het onderwijs, waarbij er geen relatie is met leerprocessen”.

Strategie bewerken

De strategie die Roelofs heeft ontwikkeld om zijn missie te bereiken vanuit zijn visie op onderwijs, is wat hij noemt de edupreneurial method of ondernemenderwijs. Onderneemwijs of Ondernemenderwijs of Edupreneurial Method staat voor ondernemend leren door te leren ondernemen. De principes zoals die bekend zijn voor effectief ondernemerschap worden toegepast in de onderwijsmethodiek.

Middel bewerken

Het middel dat Roelofs inzet is anders dan de meeste middelen die leiden tot speels leren. Hij acht het van belang niet alleen digitale middelen in te zetten, maar echt speelgoed. In toylearning wordt vaak gebruik gemaakt van lego.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.