Mechanica van materialen/Statica

Mechanica van materialen
 • Krachten, momenten, spanningen en rekken
 1. Krachten
 2. Statica
 3. Momenten
 4. Rek
 5. Wet van Hooke
 6. Opgelegde vervorming
 7. Elastische vervorming
 • Structureel gedrag
 1. Geometrische eigenschappen dwarsdoorsnede
 2. Snedekrachten
 3. Verplaatsingen
 • Mechanische eigenschappen
 1. Materiaalmodel
 2. Materiaalproeven
 3. Spanningscriterium

Statica maakt deel uit van de mechanica en houdt zich bezig met het evenwicht van lichamen die onderhevig zijn aan krachten.

Om een driedimensionaal lichaam in evenwicht te laten zijn, moet aan zes voorwaarden worden voldaan, te weten: som van krachten in x, y en z-richting is nul en som van momenten in x, y en z-richting is nul.

Een tweedimensionaal lichaam (gelegen in een vlak) is in evenwicht als de som van de horizontale en verticale krachten nul is, en rond

Merk wel op dat deze zes condities niet inhouden dat een object dat beweegt niet in evenwicht kan zijn. Dit is het namelijk zolang het maar constant beweegt en dus niet versnelt of vertraagt. In deze cursus veronderstellen we dat een lichaam in evenwicht evenwil wél stilstaat.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.