Onderwijs in relatie tot P2P/Technische autoriteit

← Taakverdeling Onderwijs in relatie tot P2P Torrent →


Autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon over een andere persoon of een groep (Encyclo, n.d.). Technische autoriteit is het uitbesteden van deze autoriteit om een bepaalde techniek aan te leren (Bauwens, 2013).

Technische autoriteit en P2P bewerken

Michel Bauwens gebruikt dit concept in de context van spiritualiteit (Bauwens, 2013). Hij vertelt ons dat de macht van de goeroe's, een vorm van spiritualiteit, gebaseerd is op macht die ontstaat door een concept van schaarste: er is maar één waarheid, één verlichting en één juiste methode. Omwille van spirituele wanhoop, zullen individuen spirituele leiders, zoals de goeroe's, beginnen volgen. Deze volgers trachten tot verlichting te komen en dit aan de hand van een spirituele stroming die verzorgd wordt door de leider. De spirituele stroming zal zorgen voor zingeving en dat zal op zijn beurt leiden naar verlichting.

Het is pas wanneer er erkend wordt dat er een spirituele overvloed is, er beseft wordt dat er veel manieren zijn om een waarheid op te bouwen en iedereen een deel van de waarheid bevat, dat het mogelijk wordt om die waarheid samen te ontwikkelen, te ontdekken en te creëren. Dit is vanuit het peer-to-peer gedachtengoed, aangezien er een gemeenschappelijk doel en goed wordt ontwikkeld.

Technische autoriteit speelt in op deze beweging: een spirituele leider moet enkel een technische autoriteit uitoefenen, waarbij hij of zij autoriteit krijgt over de techniek. Hij mag deze techniek aanbieden en aanleren, maar dit betekent niet dat hij hiervoor aanbeden moet worden. Een spirituele leider met een andere techniek is hierdoor niet slechter of beter, simpelweg anders. Er is de mogelijkheid om technieken aan te leren, maar dit betekent niet dat heel de inboedel en gedachtegoed van de spirituele leermeester moet aanvaard worden. Dit begrip staat haaks op de macht van de goeroe: bij deze gaat de volgeling blindelings het gedachtegoed overnemen en uitoefenen.

Voorbeeld bewerken

Het beoefenen van yoga is een voorbeeld van dit concept. De mediatievorm yoga is ontstaan als deel van de spirituele stromingen van het hindoeïsme en het boeddhisme. Hierbij wordt aan de hand van mantra’s (geluiden) en yantra’s (bewegingen) gemediteerd, zodat men zijn gevoelens kan confronteren met een rustige geest.

Er duiken leraars op die de techniek van de yoga aanbieden en zich ook bewust zijn van de spirituele onderbouw, maar dit zijn niet per sé volgers van de desbetreffende stroming. Geïnteresseerden die yoga willen beoefenen zonder rekening te houden met spirituele achtergrond, gaan een technische autoriteit verlenen aan de leermeester om de techniek van de yoga te leren. Hier wil men de techniek aanleren en daar blijft het bij.

Theoretische duiding bewerken

Indien men het begrip technische autoriteit opzoekt, komt men uit op een synoniem, nl. outsourcing. Hier is dan ook de onderstaande theorie op gebaseerd. Outsourcing (uitbesteding) houdt in dat men werknemers van een bedrijf of organisatie tijdelijk gaat uitbesteden aan een ander bedrijf of organisatie om zijn expertise te delen (Wikipedia, n.d.). Deze tijdelijke werknemers gaan fungeren als coach of coördinator, waarbij ze hun expertise kunnen delen met andere werknemers. Hierdoor wordt de kost van interne opleiding en aanbestedingen vermeden.

Uitbesteding kan op grosso modo drie domeinen toegepast worden, nl. in universiteiten en andere onderwijsinstituten, in het personeelsmanagement en projectmatig werken. In de technologische sector krijgt dit concept echter een andere betekenis, waar er hieronder op wordt ingegaan. Ook speelt outsourcing een belangrijke rol in de afzetmarkt van het e-learning.

Het toebedelen van technische autoriteit komt veel voor in universiteiten en andere onderwijsinstituten. Violino (2010) haalt aan dat er wereldwijd een tendens is ontstaan om te besparen op het hoger onderwijs, waardoor er lucratiever moet omgegaan worden met de bestaande budgetten. Hij ziet outsourcing als een middel tot besparingen: instituten gaan hun functies toebedelen aan externe, derde partijen die meer expertise hebben in bepaalde functies. Hier kan het gaan om ICT en beveiliging, maar ook over inhoud van cursussen die aangeboden worden. Buiten de kostenbesparingen, heeft het ook als voordeel dat het onderwijsinstituut een focus kan leggen op de onderwijsactiviteiten om zo tot eventuele expertises te komen (Bartem & Manning, 2001). Zo kunnen ze ook door een andere instellingen gevraagd worden om deze expertises te delen, waardoor er een netwerk van kennisdeling ontstaat. Richard (2005) wijst ons op de mogelijke negatieve gevolgen van deze uitbesteding: hierdoor krijgen bedrijven en andere organisaties meer inspraak in het beleid van de instelling en kan de kwaliteit van het onderwijs hieronder lijden. Er moet overwogen worden of de verminderde kost ten gevolge van outsourcing wel opweegt tegenover de mogelijke gevolgen.

Ook is uitbesteding een veelvoorkomende activiteit in het domein van het personeelsmanagement. Aangezien een CEO zich moet toeleggen op de core-business en geen tijd heeft om een individu op te leiden, is het bedrijf erbij gebaat om een externe expert aan te nemen. Deze kan zijn expertise gebruiken om het personeel te beheren en te zorgen dat het personeelsbeleid up-to-date blijft conform de huidige wetgevingen.

Een belangrijke afzetmarkt voor uitbestedingsactiviteiten is die van het e-learnen. Bedrijven voelen een nood om de competenties van hun werknemers te onderhouden of vergroten, maar hebben hier zelf de expertise niet voor: deze gaan ze zoeken in organisaties gespecialiseerd in e-learning praktijken (Brohdahl & Oftedahl, 2012).

Een derde domein waarin dit concept kan gevonden worden, is projectmatig werken. Hier zijn er tijdelijke experts nodig die hun expertise willen delen met de andere projectmedewerkers. Zo kan men het project tot een goed einde brengen. De andere medewerkers verlenen een tijdelijke autoriteit aan de expert. Hierdoor kunnen gefundeerde beslissingen gemaakt worden door de expert.

Uitbesteding en het toekennen van technische autoriteit heeft bepaalde voordelen, zoals het besparen van opleidingskosten en het promoten van kennisverspreiding, maar in de huidige tendens gaan bedrijven hun arbeid outsourcen naar bedrijven waar de productiekosten lager liggen. Dit kan zware gevolgen hebben voor de economie van een land, aangezien er weinig belastingen kunnen opgelegd worden aan bedrijven (Lyons, 2008).

In de technologische sector wordt dit concept echter anders benaderd. De persoon aan wie technologische autoriteit wordt gegeven, wordt verwacht om een programma te creëren dat een onafhankelijke overzicht biedt van beschikbare programma’s en eventuele projecten. Zo weten de werknemers waar ze bepaalde expertises kunnen zoeken en hoe ze deze kunnen verwerven.

Externe links bewerken

Voor meer informatie omtrent outsourcing, zie http://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing

Voor meer informatie omtrent outsourcing in het domein van personeelsmanagement, zie http://www.businessissues.nl/Index.asp?ContentID=2206

Voor meer informatie omtrent de P2P Foundation en zijn beginselen, zie http://p2pfoundation.net/

Voor een voorbeeld van technische autoriteit in de technologische sector, zie http://www.coreoilandgas.com/services/instrumentation/technical-authority/

Voor meer informatie omtrent P2P en spiritualiteit, zie http://p2pfoundation.net/Ecumenism

Referenties bewerken

Bauwens, M. (2012). De wereld: Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving. Antwerpen, België: Houtekiet.

Boddy, D. (2003). Het managen van projecten. Pearson Education Benelux.

Brodahl, C., & Oftedahl, Heidi (2012). Outsourcing systems development for e-learning application. International Journal on E-learning, 11 (1), pp. 5-22.

Encyclo (n.d.). Autoriteit: 9 definities. Retrieved from: http://www.encyclo.nl/begrip/autoriteit

Lyons (2008). Contracting out and internal markets: a score card. Australian Journal of Public Administration, 53 (3), pp. 364-370.

Nasa (n.d.). Technical authority FAQ’s. Retrieved from Technical_Authority_FAQs.pdf

Stapleton, J. (2005). DSDM: de methode in de praktijk. Pearson Education Benelux.

Verbruggen, A. (2007). De ziel van de stiel. Gent: Academia Press.

Wertz, R.D. (2005). The temptations and realities of oursourcing. Association of Governing Boards of Universities and Colleges, 13 (5).

Wikipedia (n.d.). Outsourcing. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Outsourcing

Wikipedia (n.d.). Tantra: yoga. Retrieved from: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tantra_(yoga)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.