Pools/Onregelmatige werkwoordsvormen

Een overzicht van onregelmatige werkwoordsvormen


Pools Nederlands

|- | t.t. / v.t. (man. - vrouw. - onz.) || t.t. / v.t. |- |
|- | iść || gaan |- | idę / szedłem - szłam || ik ga / ging |- | idziesz / szedłeś - szłaś || jij gaat / ging |- | idzie / szedł - szła - szło || hij/zij/het gaat / ging |- | idziemy / szliśmy - szłyśmy || wij gaan / gingen |- | idziecie / szliście - szłyście || jullie gaan / gingen |- | idą / szli - szły - szli || zij gaan / gingen |- |
|- | móc || kunnen |- | mogę / mogłem - mogłam || ik kan / kon |- | możesz / mogłeś - mogłaś || jij kunt / kon |- | może / mogł - mogła - mogło || hij/zij/het kan / kon |- | możemy / mogliśmy - mogłyśmy || wij kunnen / konden |- | możecie / mogliście - mogłyście || jullie kunnen / konden |- | mogą / mogli - mogły - mogli || zij kunnen / konden |- |
|- | biec || rennen |- | biegnę / biegłem - biegłam || ik ren / rende |- | biegniesz / biegłeś - biegłaś || jij rent / rende |- | biegnie / biegł - biegła - biegło || hij/zij/het rent / rende |- | biegniemy / biegliśmy - biegłyśmy || wij rennen / renden |- | biegniecie / biegliście - biegłyście || jullie rennen / renden |- | biegną / biegli - biegły - biegli || zij rennen / renden |- |
|- | chcieć || willen |- | chcę / chciałem - chciałam || ik wil / wilde |- | chcesz / chciałeś - chciałaś || jij wilt / wilde |- | chce / chciał - chciała - chciało || hij/zij/het wilt / wilde |- | chcemy / chcialiśmy - chciałyśmy || wij willen / wilden |- | chcecie / chcialiście - chciałyście || jullie willen / wilden |- | chcą / chciali - chciały - chciali || zij willen / wilden |- |
|- | ciąć || snijden |- | tnę / ciąłem - cięłam || ik snijd / sneed |- | tniesz / ciąłeś - cięłaś || jij snijdt / sneed |- | tnie / ciął - cięła - cięło || hij/zij/het snijdt / sneed |- | tniemy / cięliśmy - cięłyśmy || wij snijden / sneden |- | tniecie / cięliście - cięłyście || jullie snijden / sneden |- | tną / cięli - cięły - cięli || zij snijden / sneden |- |}


Werkwoord "być" is "zijn"


Pools Nederlands

|- | t.t. / v.t. (man. - vrouw. - onz.) || t.t. / v.t. |- | być || zijn |- | jestem / byłem - byłam || ik ben / was |- | jesteś / byłeś - byłaś || jij bent / was |- | jest / był - była - było || hij/zij/het is / was |- | jesteśmy / byliśmy - byłyśmy || wij zijn / waren |- | jesteście / byliście - byłyście || jullie zijn / waren |- | są / byli - były - byli || zij zijn / waren |- | toekomstige tijd /
voorwaardelijke wijs (man. - vrouw. - onz.)
|| toekomstige tijd / voorwaardelijke wijs. |- | będę / byłbym - byłabym || ik zal (zijn) / ik zou zijn |- | będziesz / byłbyś - byłabyś || jij zult (zijn) / jij zou zijn |- | będzie / byłby - byłaby - byłoby || hij/zij/het zal (zijn) / hij/zij/het zou zijn |- | będziemy / bylibyśmy - byłybyśmy || wij zullen (zijn) / wij zouden zijn |- | będziecie / bylibyście - byłybyście || jullie zullen (zijn) / jullie zouden zijn |- | będą / byliby - byłyby - byłyli || zij zullen (zijn) / zij zouden zijn |- |}


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.