Programmeren in Go/Assignments

Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Assignments

Laten we meteen maar met een paar voorbeelden beginnen!

a = x

b, c = functie1(), 5 // Meerdere assignments, we zien op de volgende regel waar dat heel handig voor is

d, e = e, d // Wisselen van variabelen! Hiervoor zijn bij minder expressieve talen drie regels voor nodig

If

Voor eenvoudige if-statements worden geen haakjes gebruikt. Daarnaast moet een else if of else die bij een vorige if hoort op dezelfde regel staan als de sluitende accolade.

import "fmt" // importeert pakket fmt

func main() {
  if x<a {
    klein()
  } else if x>a { // Let op, else en else if moeten op zelfde regel als sluitende accolade!
    groot() 
  } else { 
    normaal()
  }

  if v:=s(); v<10 { // v wordt gedeclareerd, let op de puntkomma!
     fmt.Printf("Go " + v) // Geeft Go plus uitvoer van s in console weer
  }
}


Voorrang Operators
6 / % << >> & &^
5 + - ^
4 == != < <= > >=
3 <- (Deze operator wordt gebruikt voor communicatie tussen Goroutines)
2 &&
1
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.