Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Select is een statement dat op een vergelijkbare manier als switch gebruikt kan worden maar alleen voor communicatie van channels wordt gebruikt.

package main

import "rand"
import "fmt"
import "time"

type Koe struct {
  n int // Koeiennummer
  gras int // De koe eet soms gras en soms niet.
}

func GrazendeKoe(n int, chan1 chan *Koe, chan2 chan *Koe) {
  koe := &Koe{n, 0}
  r := rand.New(rand.NewSource(time.Nanoseconds())) // Nanoseconds is een seed
  var j int
  for {
    j = r.Intn(2) // Waarde tussen 0 en 1
    koe.gras = j
    if j==0 {
      chan1 <- koe
    } else {
      chan2 <- koe
    }
    time.Sleep(1000000000)
  }
}
  
func main() {
  var k *Koe
  chan1 := make(chan *Koe) // Koe loeit naar boer 1
  chan2 := make(chan *Koe) // Koe loeit naar boer 2
  go GrazendeKoe(1, chan1, chan2)
  go GrazendeKoe(2, chan1, chan2)
  for {
    select {
      case k = <- chan1: // Als we een signaal van chan1 krijgen
        fmt.Printf("Koe %d, Boer 1, Gras: %d \n", k.n, k.gras)
      case k = <- chan2: // Waarde niet opslaan kan door laag streepje
        fmt.Printf("Koe %d, Boer 2, Gras: %d \n", k.n, k.gras)
    }
  }
}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.