Programmeren in Go

Commentaar
Pakketten
Variabelen en constanten
Assignments
For
Switch
Functies
Defer
Arrays
Slices
Methodes
Types
Goroutines
Channels
Select

Switches zijn grotendeels gelijk aan andere talen met een paar belangrijke verschillen: alle types kunnen gebruikt worden en er is geen break nodig (waarmee vaak fouten worden gemaakt), het switch statement stopt standaard zodra er een kloppende voorwaarde is.

switch f(10){
  case 100: Print("Vertienvoudigd!")
  case 10: Print("Gelijk!")
  case 2,3,5: Print("Nu, dit is wezenlijk verrassend!")
  default: Print("Standaard!")
}

switch f:=f(10);{ // Je kan ook meerdere variabelen of declareren!
  case f>100: Print("Erg groot")// Expressies in een switch statement
  case f>10: Print("Aardig groot") fallthrough // Gaat door naar volgende case, ook als hij waar is
  case f==20: Print("Aardig groot en ook nog 20!")
}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.