Programmeren in JavaScript/Objecten/Wat zijn objecten?

Programmeren in JavaScript

Inhoudsopgave
 1. Wat zijn objecten?
 2. Native Objects
  1. Werken met tekst
  2. Werken met datum en tijd
  3. Werken met het arrays
 3. Host Objects
 4. Custom Objects
  1. Methoden
  2. Ditjes en Datjes
  3. Overerving

Wat is een object

bewerken

Een object is een verzameling bij elkaar behorende variabelen (waaronder functies). Er gaat een hele filosofie schuil achter wat "bij elkaar horen" in dit verband betekent. We gaan in dit hoofdstuk intuïtief mee om en verwijzen hen die hier dieper op willen ingaan naar specifieke publicaties over "Object oriented programming".

De variabelen die deel uitmaken van een object noemen we de eigenschappen van het object, de functies die deel uitmaken van een object noemen we de methoden van het object.

Voorbeeld van een object: postadres

De verzameling eigenschappen die samen het object postadres vormen:

 • straat
 • huisnummer
 • postcode
 • woonplaats

In principe moet een object eerst gemaakt worden, voordat het gebruikt kan worden. Om een object te maken is een functie nodig. Deze functie noemen we ook wel een "constructor" omdat hij gebruikt wordt om een object te "construeren". De belangrijkste constructor in JavaScript is de functie Object(). Een nieuw object kan gemaakt worden door new voor de object constructor te zetten:

Door de expressie new Object() toe te wijzen aan een variabele, kunnen we de variabele gebruiken om iets met het object te doen. Je kunt de eigenschappen en methoden van een object gebruiken in expressies, door de naam van het object te laten volgen door een punt en de naam van de eigenschap of methode.

In JavaScript kunnen we het bovengenoemde adres als volgt maken:

JavaScript-code: Object "adres" aanmaken

var AdresJan = new Object();   // maak een object zonder eigenschappen (zie later)               
AdresJan.straat = "Poppenstraat"; // hiermee wordt een eigenschap "straat" aan het object toegevoegd
AdresJan.huisnummer = 23;
AdresJan.postcode = "9999 ZZ";
AdresJan.woonplaats = "Poppenkast";

Soorten objecten / klassen

bewerken

In JavaScript kunnen we verschillende soorten objecten onderscheiden:

Native: deze objecten zijn onderdeel van de taal JavaScript. Voorbeelden van native objecten zijn "Math" en "Array".

Host: deze objecten behoren tot de interpreter, in veel gevallen een browser. Een voorbeeld van een host object is "window".

Custom: deze objecten worden door de gebruiker aangemaakt. Een voorbeeld hiervan is het object AdresJan dat hierboven beschreven is.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.