Programmeren in JavaScript/Objecten/thisthat

Programmeren in JavaScript

Inhoudsopgave
 1. Wat zijn objecten?
 2. Native Objects
  1. Werken met tekst
  2. Werken met datum en tijd
  3. Werken met het arrays
 3. Host Objects
 4. Custom Objects
  1. Methoden
  2. Ditjes en Datjes
  3. Overerving

Ditjes en datjes

bewerken

Wat is het probleem?

bewerken

this binnen een functie refereert naar het object van waaruit de functie werd aangeroepen (en dus niet het object waar de functie een methode van is).

Bekijk het volgende "object"

JavaScript-code: Wat is Dit?

function constructor(naam)
{
  this.name = naam;
  this.methode = function()
  {
    writeln("methode: " + this + this.name);
  }
  writeln("Object klaar: " + this + this.name);
}


var obj = new constructor("myObject") 
obj.methode();            
document.getElementById("writespace").onclick = obj.methode;

// Uitvoer:

// Object klaar: [object Object]myObject
// methode: [object Object]myObject
// methode: [object HTMLDivElement] undefined (na click op "writespace")

De laatste regel is een beetje tegen de verwachting in, als je het vergelijkt met andere programmeertalen.

Oplossing:

bewerken

Introduceer in de constructor een lokale variabele "that" en maak die gelijk aan this. "that" bevat dus een verwijzing naar het object dat met de constructor is aangemaakt. In de methode die ik als eventhandler wil gebruiken vervang ik this door that.

JavaScript-code: Dat is Dit!

function constructor(naam)
{
  var that = this;
  this.name = naam;
  this.methode = function()
  {
    writeln("methode: " + that + that.name);
  }
  writeln("Object klaar: " + this + this.name);
}


var obj = new constructor("myObject") 
obj.methode();            
document.getElementById("writespace").onclick = obj.methode;

// Uitvoer:

// Object klaar: [object Object]myObject
// methode: [object Object]myObject
// methode: [object Object]myObject (na click op "writespace")

Alternatieve oplossingen

bewerken

call en apply

bewerken

call en apply zijn members van het Function prototype, hetgeen betekent dat je someFunction.call() of someFunction.apply() kunt aanroepen, net als someFunction.toString(). call en apply zijn identiek, behalve in de manier waarop parameters worden meegegeven.

Hoewel met behulp van call of apply een functie kan worden aangeroepen alsof dit vanuit een bepaald object gebeurt, is het niet mogelijk iets van de vorm this.methode.call(this) toe te wijzen als event handler.

Vanaf IE9 heeft de function ook een method "bind" waarmee kan worden gezorgd dat een methode altijd wordt aangeroepen alsof hij vanuit het object zelf werd aangeroepen.

JavaScript-code: Bind

function constructor(naam)
{
  this.name = naam;
  this.methode = function()
  {
    writeln("methode: " + this + this.name);
  }.bind(this);
  document.getElementById("writespace").onclick = this.methode;
  writeln("Object klaar: " + this + this.name);
}

Afgezien van het feit dat de methode niet in wat oudere browsers beschikbaar is, (bepaalde libraries kunnen daar helpen) kost deze methode meer cpu-tijd dan de "that" methode. Dus als de "that" methode toepasbaar is verdient die de voorkeur.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.