Programmeren in JavaScript/Objecten/array

Programmeren in JavaScript

Inhoudsopgave
 1. Wat zijn objecten?
 2. Native Objects
  1. Werken met tekst
  2. Werken met datum en tijd
  3. Werken met het arrays
 3. Host Objects
 4. Custom Objects
  1. Methoden
  2. Ditjes en Datjes
  3. Overerving

Een array is een object dat bedoeld is om een reeks van waarden op te slaan. Elk van de waarden die in het array zijn opgeslagen krijgt een "index". In principe gebruiken we als index voor de eerste waarde het getal 0, voor de tweede waarde het getal 1 enzovoorts. We kunnen een bepaalde waarde benaderen door de naam van het array te gebruiken gevolgd door de index tussen vierkante haken. In het onderstaande voorbeeld maken we een array aan en vullen dat met vier strings.

Je kunt de inhoud van een array element aan een variabele toewijzen.

JavaScript-code: array element gebruiken

var s = a[2];

Je kunt ook de inhoud van alle elementen tonen

JavaScript-code: elementen opsommen

// dit voorbeeld is bedoeld voor de testpagina (zie appendix B)

var a = new Array();
a[0] = "nul";
a[1] = "een";
a[2] = "twee";
a[3] = "drie";

for (i = 0; i < 4; i++) 
{
  writeln(a[i]);
}


Een array heeft een eigenschap "length" die aangeeft hoeveel waarden er in het array zijn opgeslagen. Het bovenstaande codefragment kan daarmee veel bruikbaarder gemaakt worden:

JavaScript-code: eigenschap length

// dit voorbeeld is bedoeld voor de testpagina (zie appendix B)

var a = new Array();
a[0] = "nul";
a[1] = "een";
a[2] = "twee";
a[3] = "drie";

for (i = 0; i < a.length; i++) 
{
  writeln(a[i]);
}


Wel oppassen: voor length wordt de hoogste gebruikte index + 1 genomen

JavaScript-code: De lengte van een array

// dit voorbeeld is bedoeld voor de testpagina (zie appendix B)

var a = new Array();
a[0] = "nul";
a[1] = "een";
a[2] = "twee";
a[7] = "zeven";

writeln("lengte=" + a.length); // uitvoer: lengte=8

Literal notatie

bewerken

De literal notatie is een alternatieve manier om een array te declareren.

Om een literal notatie array te declareren begin je met een vierkante haak openen gevolgd door de waarden die je in het array wilt zetten gescheiden door komma's. Ten slotte geef je met een vierkante haak sluiten het einde van de literal notatie aan.

JavaScript-code: declaratie van een array met literal notatie

var a = ["nul", "een", "twee", "drie"];

for (i = 0; i < a.length; i++) 
{
  writeln(a[i]);
}

Eenmaal gedeclareerd gedraagt een literal notatie array zich hetzelfde als een op de "gewone" manier gedeclareerd array.

Multidimensionale array's

bewerken

De waarde van een element van een array mag van alles zijn ... ook een array. Op deze manier kunnen we multidimensionale array's maken.

JavaScript-code: declaratie van een multidimensionaal array met literal notatie

var A = [[1,2,3],[4,5,6]];

for (i = 0; i < A.length; i++) 
{
  for (j = 0; j < A[i].length; j++)
  {
   writeln(A[i][j]);
  }
}
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.