Quenya/Verbuigingsparadigma's

Deze pagina bevat de paradigma's die geen afzonderlijke stamvorm hebben of niet verwant zijn met substantieven met een stamvorm:

  • substantieven op -a
  • substantieven op een medeklinker -l, -n, -r, -s, -t


De overige paradigma's kan je vinden op:


substantieven op -a

bewerken

We gebruiken ampa "haak":

enkelvoud meervoud duaal part. meerv.
nominatief ampa ampar ampat ampali
genitief ampo amparon ampato ampalion
possessief ampava ampaiva ampatwa ampalíva
datief ampan ampain ampant ampalin
ablatief ampallo ampallon(r) ampalto ampalillo(n)(r)
allatief ampanna ampannar ampanta ampalinna(r)
locatief ampassë ampassen ampatsë ampalisse(n)
instrumentalis ampanen ampainen ampanten ampalínen
respectief ampas ampais ampates ampalis


De u-dualen in deze groep worden als volgt verbogen (we gebruiken alda "boom"):

Nom. aldu, Gen. alduo, Poss. alduva, Dat. aldun,
Abl. aldullo, All. aldunna, Loc. aldussë, Instr. aldunen, Resp. aldus.


Merk op: substantieven op -oa hebben hoogstwaarschijnlijk een genitief op -avo:

coa "huis" → cavo

en zijn altijd t-dualen.


substantieven op -l

bewerken

We gebruiken macil "zwaard":

enkelvoud meervoud duaal part. meerv.
nominatief macil macili macilet macilli
genitief macilo macilion macilto macillion
possessief macilwa maciliva maciletwa macilliva
datief macilen macilin macilent macillin
ablatief macillo macillon(r) macilelto macillillo(n)(r)
allatief macilda macilinnar macilenta macillinna(r)
locatief macildë macilissen maciletsë macillisse(n)
instrumentalis macilden macilinen macilenten macillinen
respectief maciles macilis maciletes macillis


De u-dualen in deze groep worden als volgt verbogen (we gebruiken sutil "slijm"):

Nom. sutilu, Gen. sutiluo, Poss. sutiluva, Dat. sutilun,
Abl. sutilullo, All. sutilunna, Loc. sutilussë, Instr. sutilunen, Resp. sutilus.


substantieven op -n

bewerken

We gebruiken aran "koning":

enkelvoud meervoud duaal part. meerv.
nominatief aran arani aranet aralli
genitief arano aranion aranto arallion
possessief aranwa araniva aranetwa aralliva
datief aranen aranin aranent arallin
ablatief arallo aranillon(r) aranelto arallillo(n)(r)
allatief aranna arannar aranenta arallinna(r)
locatief arandë aranissen aranetsë arallisse(n)
instrumentalis aralden araninen aranenten arallinen
respectief aranes aranis aranetes arallis


De u-dualen in deze groep worden als volgt verbogen (we gebruiken atan "mens"):

Nom. atanu, Gen. atanuo, Poss. atanuva, Dat. atanun,
Abl. atanullo, All. atanunna, Loc. atanussë, Instr. atanunen, Resp. atanus.


substantieven op -r

bewerken

We gebruiken luxor "moeras":

enkelvoud meervoud duaal part. meerv.
nominatief luxor luxori luxoret luxolli
genitief luxoro luxorion luxorto luxollion
possessief luxorwa luxoriva luxoretwa luxolliva
datief luxoren luxorin luxorent luxollin
ablatief luxollo luxorillon(r) luxorelto luxollillo(n)(r)
allatief luxorenna luxorinnar luxorenta luxollinna(r)
locatief luxoressë luxorissen luxoretsë luxollisse(n)
instrumentalis luxornen luxorinen luxorenten luxollinen
respectief luxores luxoris luxoretes luxollis


De u-dualen in deze groep worden als volgt verbogen (we gebruiken tasar "wilg"):

Nom. tasaru, Gen. tasaruo, Poss. tasaruva, Dat. tasarun,
Abl. tasarullo, All. tasarunna, Loc. tasarussë, Instr. tasarunen, Resp. tasarus.


substantieven op -s

bewerken

We gebruiken cos "ruzie, dispuut":

enkelvoud meervoud duaal part. meerv.
nominatief cos cosi coset colli
genitief coso cosion costo collion
possessief coswa cosiva cosetwa colliva
datief cosen cosin cosent collin
ablatief collo cosillon(r) coselto collillo(n)(r)
allatief cosenna cosinnar cosenta collinna(r)
locatief cossë cossen cosetsë collisse(n)
instrumentalis cosenen cosinen cosenten collinen
respectief coses cosis cosetes collis


De u-dualen in deze groep worden als volgt verbogen (we gebruiken tavas "bos"):

Nom. tavasu, Gen. tavasuo, Poss. tavasuva, Dat. tavasun,
Abl. tavasullo, All. tavasunna, Loc. tavasussë, Instr. tavasunen, Resp. tavasus.


substantieven op -t

bewerken

We gebruiken sarat "teken" (deze groep bevat enkel u-dualen):

enkelvoud meervoud duaal part. meerv.
nominatief sarat sarati saratu sarateli
genitief sarato saration saratuo saratelion
possessief saratwa sarativa saratuva saratelíva
datief saraten saratin saratun saratelin
ablatief saratello saratillon(r) saratullo saratelillo(n)(r)
allatief saratenna saratinnar saratunna saratelinna(r)
locatief saratsë saratissen saratussë saratelisse(n)
instrumentalis saranten saratinen saratunen saratelínen
respectief sarates saratis saratus saratelis
>> Quenya >> Quenya/Substantieven >> Quenya/Verbuigingsparadigma's

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.