Save Our Future Today, a SOFT revolution/Afval/Glas

Voorheen bestond glasafval hoofdzakelijk uit kapotte statiegeld potten en flessen. Onder druk van (voornamelijk) de industrie is tegenwoordig het grootste deel van verpakkingsglas eenmalig. Maar ook veel winkeliers en consumenten vonden dat gesjouw met (lege) potten en flessen een heel gedoe, dus werd eenmalig glas ondanks protesten van de milieubeweging al snel een gewoonte. Na GFT en papier staat glas als derde op de afvallijst (ongeveer een achtste deel) waaronder dertig kilo verpakkingsglas per persoon per jaar. Gelukkig komt daar door intensieve voorlichting een kleine 80% van in de glasbak terecht. Dat wordt gerecycled. Er wordt van het oude glas nieuw glas gemaakt wat een besparing oplevert van zo'n 25%. Dat is heel wat zand, kalk, soda en energie. Dit nieuwe glas wordt gemaakt door het te smelten en daarvan maken ze dan weer nieuwe potten of flessen.
Ruwweg kunnen van elke tien oude flessen acht nieuwe worden gemaakt. Wel vergt hergebruik van glasafval een intensieve sortering. Goede voorlichting over wat wel en niet in een glasbak hoort kan veel van deze energieverspilling voorkomen. Soms is er de mogelijkheid om glas op kleur weg te gooien (wit, bruin en groen). Spoel potten en flessen even om, dat scheelt heel wat stank bij het sorteren en verwijder deksels, doppen en kurken.
Een statiegeldfles is beter voor het milieu dan een eenmalige fles, omdat deze gemiddeld zo'n 30 keer wordt hergebruikt. Glazen bierflesjes worden 30 à 40 keer hergebruikt. Daarbij ontstaat wel watervervuiling, die ook in de milieubalans moet meegerekend worden. Wanneer de meermalige fles aan het einde van zijn bestaan is gekomen, wordt deze hergebruikt.

Save Our Future Today, a SOFT revolution
 1. Groenten-, Fruit- en Tuinresten
 2. Papier en Karton
 3. Glas
 4. Plastic en andere kunststoffen
 5. Textiel
 6. Metaal
 7. Water
 8. (Klein) Chemisch Afval
 9. Gevaarlijk Afval
 10. Huishoudelijke apparaten en overig afval
 11. Afvalverwerking
 12. Naar een Sociaal Ecologische Balans
 13. Toetsopdrachten
Wel in de glasbak Besparing
Potten.
(zonder deksel)
Geef de voorkeur aan statiegeld potten. Potten met een Twist-off deksel kan je gebruiken voor de inmaak. Om het deksel onbeschadigd te houden maak je dit na openen schoon en leg het weg. Voor het afsluiten (veel open en dicht doen) gebruik je een oud deksel.
(Wijn)flessen.
(zonder dop/kurk)
Wijnflessen zijn wegens breukrisico nooit met statiegeld. Sorteer ze wel op kleur (wit, groen, bruin). Biologische melk is wel in retour fles of pot verkrijgbaar, even als flessen sap.
Kleine stukken vlak glas. Geen vensterglas met stopverf en andere resten.
NIET in de glasbak Besparing
Verpakkingsglas met statiegeld. Terugbrengen.
Gewapend glas.
Spiegelglas.
Autoruiten.
Vensterglas.
Naar een milieudepot
Kristalglas. Bevat veel zware metalen.
Glas-in-Lood. Als het glas-in-lood onherstelbaar is, sloop dan het glas uit het loden raamwerk, gooi het glas gesorteerd op kleur weg en verkoop het loden raamwerk als oud-metaal bij de ijzerboer. Mocht er enkel een barstje in zitten of een ruitje is eruit gevallen, laat het dan repareren of verkopen.
Lampen. Gebruik spaarlampen. Behalve minder verbruik gaan ze ook veel langer mee.
Spiegels Bestaat naast glas ook nog uit zilver of aluminium
Serviesgoed
Vazen
Bloempotten
Is niet van glas, maar van bijv. porselein
Ovenschaal
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.