Save Our Future Today, a SOFT revolution/Afval/KCA

Klein chemisch afval (kca) of Klein gevaarlijk afval (kga) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Deze stoffen verontreinigen reststoffen (slakken en rookgasreinigingsresidu) waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden toegepast. Ook veroorzaken ze bij verbranding luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater.
Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het kca. Ze zijn dan wel milieuvriendelijker dan gewone gloeilampen en batterijen, maar bevatten nog altijd chemische stoffen.
Kca wordt in Nederland gescheiden ingezameld omdat het apart moet worden verwerkt. Dat is ook nodig om de veiligheid van vuilnismensen te waarborgen. Die kunnen zich prikken aan gebruikte injectienaalden of in aanraking komen met gevaarlijke, bijtende stoffen. In de jaren negentig kreeg elke woning gratis van de overheid daartoe een speciaal ontworpen "milieubox". Per januari 2001 is de lijst met klein chemisch afval producten aangepast. Een aantal producten - onder meer nagellak en vlooienbanden - is van de nieuwe lijst afgevoerd. Door de verbeterde verbrandingstechnieken van de afvalverbrandingsinstallaties levert dit afval geen gevaar meer op voor het milieu. De hogere temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en de uitgestoten rookgassen worden gereinigd.
Nieuw op de lijst zijn: bepaalde sterke zuren (etsvloeistoffen) en vloeibare gootsteenontstopper. De kca-lijst is ingedeeld in vijf handige categorieën (huishoudelijke producten, uit het medicijnkastje, doe-het-zelfproducten, hobby en vervoer).
Op een aantal producten zoals elektronische apparaten en bepaalde batterijen is een kca-logo aanwezig. De Europese Commissie beschouwt het "Besluit kca-logo" als een ongeoorloofde handelsbelemmering. Het besluit voorzag in de etikettering van bepaalde producten met het klein chemisch afval-logo (kca-logo een afvalcontainer met een kruis erdoor). Het kca-logo slaat op de inhoud, niet op de verpakking. Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of lege spuitbussen worden niet apart ingezameld. Spoel de blikken en flessen niet om, want het beetje dat achterblijft kan geen kwaad bij de verbranding.
Klein chemisch afval moet worden ingeleverd bij de gemeente. De meeste gemeenten hebben een chemokar, die een aantal vaste standplaatsen heeft. Vaak is er ook een gemeentedepot (soms milieustraat genoemd) of kca-depot. Batterijen, medicijnen en fotochemicaliën kunnen vaak worden ingeleverd in de winkels waar ze zijn gekocht.
In 2001 is in Nederland 65 procent van al het klein chemisch afval gescheiden ingezameld. De Nederlandse overheid wil dit percentage verhogen naar 90 procent. Het metaal uit batterijen en accu's is geschikt voor hergebruik. Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe lampen. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer is het waardevolle zilver weer bruikbaar. Olie wordt ten slotte weer als brandstof benut.
Het zogenaamde restafval gaat naar speciale verbrandingsovens. De hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de gassen die daarbij vrijkomen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt. Kca dat niet kan worden hergebruikt of verbrand, wordt 'veilig' opgeslagen.

Save Our Future Today, a SOFT revolution
 1. Groenten-, Fruit- en Tuinresten
 2. Papier en Karton
 3. Glas
 4. Plastic en andere kunststoffen
 5. Textiel
 6. Metaal
 7. Water
 8. (Klein) Chemisch Afval
 9. Gevaarlijk Afval
 10. Huishoudelijke apparaten en overig afval
 11. Afvalverwerking
 12. Naar een Sociaal Ecologische Balans
 13. Toetsopdrachten
WEL in de milieubox Besparing
batterijen Gebruik oplaadbare batterijen. Deze kun je circa 500 keer gebruiken.
spaarlampen en energiezuinige lampen
tl-buizen in TL-buizen zitten metalen onderdelen en giftige stoffen. Daarom kunnen ze niet in de glasbak of bij het gewone huisvuil. Je moet ze inleveren bij het klein chemisch afval.
vloeibare gootsteen-ontstopper
lampenolie
petroleum
bestrijdingsmiddelen / insekticiden
medicijnen Je kunt ze ook terugbrengen naar de apotheker. Die zorgt ervoor dat ze zo goed mogelijk worden opgeruimd.
kwikthermometers
injectienaalden.
verf, lak, beits en houtverduurzamings-middelen ook blikken met resten.
verfproducten (terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine)
kwikschakelaars (bijvoorbeeld niet-digitale verwarmings-thermostaten)
fotofixeermiddel en ontwikkelaar
etsvloeistoffen als salpeterzuur en zwavelzuur
zoutzuur
accu's
benzine
olie en oliefilters Behalve motorolie en afgewerkte olie moet ook frituurolie bij het KCA. Het is schadelijk voor planten en dieren en mag dan ook niet bij de GFT of in het riool.
aanvulling?
NIET in de milieubox Besparing
chemisch afval dat niet in de oorspronkelijke verpakking zit.
spiritus spiritus kan bij het restafval; het bestaat uit alcohol, wat gewoon verbrandt in de oven.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.