Save Our Future Today, a SOFT revolution/Afval/Toetsopdrachten

Als het goed is, weet je nu hoe het allemaal werkt met afval scheiden en hergebruiken. In dit laatste onderdeel van het onderwerp Afval zit een vragenlijst en het kan daarom ook gezien worden als extra mogelijkheid om alles nog eens goed langs te gaan.

Save Our Future Today, a SOFT revolution
 1. Groenten-, Fruit- en Tuinresten
 2. Papier en Karton
 3. Glas
 4. Plastic en andere kunststoffen
 5. Textiel
 6. Metaal
 7. Water
 8. (Klein) Chemisch Afval
 9. Gevaarlijk Afval
 10. Huishoudelijke apparaten en overig afval
 11. Afvalverwerking
 12. Naar een Sociaal Ecologische Balans
 13. Toetsopdrachten

Als je een 5,5 scoort, heb je voldoende, maar als je cijfer 8 of hoger is, dan kun je er met een gerust hart van uitgaan dat je een enorme kennis van afval hebt!

Beoordelende vragenlijst
Meerkeuzevragen

1. Welk wasmiddel kun je het best kopen?

A. Vloeibare zeep in een plastic fles.
B. Vloeibare zeep in een kartonnen navulpak.
C. Zeeppoeder in een kartonnen doos (is goed, plastic flessen leveren afval op en ook in navulpak zit plastic binnenkant. Leeg poederpak mag bij oud papier).

2. Oude medicijnen moet je niet in de vuilniszak gooien, maar...

A. Terugbrengen naar de apotheek of in de milieubox doen (is goed, als je de medicijnen wegspoelt, komen ze in het milieu terecht. Dat geeft watervervuiling. De apotheker zorgt ervoor dat ze zo goed mogelijk worden opgeruimd).
B. Door het toilet spoelen.
C. Door de gootsteen spoelen.

3. Als je boodschappen gaat doen, kun je het best...

A. Om een plastic tas vragen.
B. Om een papieren zak vragen.
C. Je eigen boodschappentas meenemen (is goed, de meeste winkeliers geven je graag een draagtas met reclame voor hun winkel mee. Als je je eigen boodschappentas meeneemt, maak je dus eigenlijk reclame voor minder afval).

4. Wat gebeurt er met het glas uit de glasbak?

A. Het wordt gesmolten om er nieuwe potten of flessen van te maken (is goed, glas uit de glasbak wordt weer grondstof voor nieuwe potten en flessen. Het is natuurlijk nóg beter als een fles eerst als retourfles dienst heeft gedaan).
B. De flessen worden schoongemaakt om ze opnieuw te vullen.
C. Het wordt in een speciale oven verbrand.

5. Bij welk rijtje hoort niet alles op de composthoop thuis?

A. Tuinafval, mest van konijnen, koffieprut.
B. Koffieprut, oud papier, plastic (is goed, oud papier moet apart verzameld worden. Plastic verteert niet. De rest mag er allemaal op)
C. Theezakjes, restjes van snijbloemen, groente-afval.

6. Bert zegt: "Aluminium kan wel opnieuw gebruikt worden, maar het is toch een milieu-onvriendelijke verpakking." Klopt dit?

A. Ja (is goed, aluminium kan wel opnieuw gebruikt worden, maar omdat het niet magnetisch is, kan het niet met grote magneten uit het huisvuil worden gehaald. Daardoor verdwijnt er toch heel veel aluminium in het afval).
B. Nee.
C. Gedeeltelijk.

7. Wat gooit een Nederlander het meest weg?

A. Plastic.
B. Papier en karton.
C. Resten van planten en dieren (is goed, resten van planten en dieren, organisch afval, is ongeveer de helft. Een kwart is papier en karton en de rest bestaat uit plastic, glas, metaal enz.).

8. Batterijen zijn heel handig, maar ze zijn niet goed voor het milieu. Als je ze toch nodig hebt, kun je maar beter...

A. milieuvriendelijke batterijen kopen.
B. oplaadbare batterijen kopen (is goed, milieuvriendelijke batterijen bestaan niet. Maar een oplaadbare batterij kun je wel 500 keer opnieuw gebruiken. Met één oplaadbare batterij bespaar je dus 499 gewone batterijen).
C. gewone batterijen kopen en die later apart inleveren.

9. Waar gaat het grootste deel van ons afval heen?

A. Naar de stortplaats (is juist, het meeste afval wordt gestort. Iedere keer wordt het afgedekt met een laagje grond. Als de stortplaats vol is, worden er struiken op geplant. Zo zie je er niets van, maar er ligt nog wel een grote berg troep.).
B. Naar de verbrandingsoven.
C. Naar het composteringsbedrijf.

10. Een liter melk kun je het best kopen in...

A. Kleine pakjes.
B. Een literpak.
C. Een literfles (is goed, een pak moet je weggooien als het leeg is. Een fles kun je terugbrengen en kan nog zeker vijftig keer opnieuw gebruikt worden).

11. Wat moet je doen met een kapotte TL-buis?

A. Inleveren bij het klein chemisch afval (is goed, in TL-buizen zitten metalen onderdelen en giftige stoffen. Daarom kunnen ze niet in de glasbak of bij het gewone huisvuil. Je moet ze inleveren bij het klein chemisch afval).
B. In de glasbak doen, dan wordt het materiaal ervan hergebruikt.
C. Bij het andere vuil doen, want het kan niet hergebruikt worden.

12. Kirsten zegt: "Oude frituurolie kun je het best ook inleveren bij het klein chemisch afval." Klopt dit?

A. Nee. Frituurolie is plantaardig en mag bij de GFT.
B. Dat klopt, want het is net zo slecht als motorolie (is goed, olie is erg schadelijk voor planten en dieren en mag niet bij de GFT of in het riool terechtkomen. Frituurolie moet je dus apart inleveren).
C. Frituurolie is niet schadelijk, dus kun je het gewoon door de gootsteen spoelen.

13. Kleren die je niet meer leuk vindt...

A. gooi je weg.
B. gebruik je als poetsdoeken.
C. geef je weg aan andere mensen die ze goed kunnen gebruiken (is goed, er zijn vaak acties waarbij kleren voor andere mensen ingezameld worden. Er komen ook steeds meer winkels en kringloopbedrijven die tweedehands kleding verkopen).

14. Welke uitspraak over plastic is juist?

A. Plastic is een kunststof die problemen oplevert bij het afval (is goed, je kunt plastic niet op de composthoop of op de stortplaats gooien, want het verteert niet. Bij verbranding geeft het luchtvervuiling. Je kunt dus maar beter zo weinig mogelijk plastic dingen aanschaffen).
B. Plastic is een natuurproduct, dat heel langzaam verteert.
C. Plastic is een kunststof die je zonder problemen kunt verbranden.

15. Per jaar zorgen we in Nederland voor een afvalberg van circa...

A. 5 miljard kg (is goed, we gooien per jaar 5 miljard (5.000.000.000 kg) afval weg. De vuilniszakken zelf vormen daar 1% (75.000.000 kg) van).
B. 3 miljard kg.
C. 1 miljard kg.

16.Welke methode wordt gebruikt bij de verwerking van glazen flessen?

A. Recycling (is goed, het glas wordt gesmolten en daar worden weer nieuwe dingen van gemaakt)
B. Composteren
C. Storten

17. Welke methode wordt gebruikt bij de verwerking van het GFT-afval?

A. Recycling
B. Composteren (is goed, het compost dat hierdoor ontstaat kan weer worden gebruikt in de tuin)
C. Storten

18. Welke methode lijdt tot bodemvervuiling?

A. Composteren
B. Storten (is goed, dit gaat naar stortplaatsen en daar wordt het gestort. Als de stortplaats vol is, gaat er grond overheen en zie je het niet meer. Het is er echter nog wel.)
C. Verbranden
Opdrachten

1. Hieronder staan een aantal voorwerpen. In welke bak moeten ze gegooid worden?

Oplossing.

 • Bak 1. Milieubox: oude medicijnen, lippenstift en verfresten.
 • Bak 2. Oud papier: Eierkarton.
 • Bak 3. GFT-bak: kapot ei, bedorven fruit
 • Bak 4. Glasbak: lege wijnfles, lege belegpot

2. Welk van het volgende afval kan bij de GFT?

 • Autowrak. ja/nee
 • Hondendrol. ja/nee
 • Afgevallen boomtak. ja/nee
 • Lege shampoofles. ja/nee
 • Etensresten. ja/nee
 • Grind. ja/nee
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.