Scalable Vector Graphics/Tekst

SVG

Inleiding
  1. Basisfiguren
  2. Eigen vormen
  3. Figuren opmaken
  4. Tekst

Om tekst te tonen in een SVG-afbeelding gebruiken we het "text"-element.

Tag: text
Attributen:

naam betekenis type standaardwaarde opmerkingen
x x-positie coördinaat 0
y y-positie coördinaat 0
font-family lettertype
font-size lettergrootte
font-weight
fill kleur van de tekst kleur
stroke
stroke-width
style

Let op: de tekst die wordt weergegeven geven we niet mee als attribuut, maar plaatsen we tussen de text-tag, net zoals we de figuren in de svg-tag plaatsen. N.B.: De coördinaten van de tekst zijn die van de linker onderhoek, tenzij anders opgegeven.

<text x="50" y="50" font-family="Verdana" font-size="24" fill="red">
Tekst in SVG
</text>

Svg-tekst.svg

Virtuele letterypefamiliesBewerken

TE DOEN
Moet cursive en fantasy hier ook beschreven worden?

SVG heeft enkele virtuele font-family’s. Deze zijn geen echte lettertypefamilies, ze geven de stijl aan. De SVG-toner kan dan een lettertype uitkiezen met die stijl.

  • serif is met schreef.
  • sans-serif is schreefloos.
  • monospace is vaste-breedte: elk karakter heeft dezelfde breedte.
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.