Ubuntu: Linux voor mensen/Processen/Belasting

Zoals we reeds zagen met het top commando, kan je met het commando uptime informatie krijgen over de belasting van het systeem. Geef het commando gewoon in, zonder opties of argumenten:

Voorbeeld code om na te doen

willy@ubuntu:~$ uptime
 10:10:04 up 49 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.02

Dit commando geeft van links naar rechts het volgende weer:

 • De huidige tijd.
 • Het aantal dagen, uren en minuten dat het systeem al aan het draaien is.
 • Hoeveel gebruikers er momenteel aangemeld zijn.
 • De belasting van het systeem gedurende de laatste minuut, de laatste 5 minuten en de laatste 15 minuten.

De belasting van het systeem wordt uitgedrukt met een relatief getal. Je kan met andere woorden niet zeggen of het veel of weinig is als je niet weet wat normaal is voor je systeem. Sommige systemen lijken wel constant te slapen, omdat de belasting aangeduid wordt met 0:00; andere, met meerdere processoren, kunnen een belasting van 78 tonen en perfect draaien. Je moet dus regelmatig dit commando gebruiken, zodat je de output kan interpreteren wanneer je de indruk hebt dat het traag gaat.

Uitleg

Load

Belasting wordt in het Engels load genoemd. Je zult de term vast wel eens tegenkomen in man pagina's en andere documentatie.

Houd er verder ook rekening mee dat dat verschillende systemen zich verschillend kunnen gedragen onder ogenschijnlijk dezelfde omstandigheden. Bijvoorbeeld het afspelen van een muziek- of video-CD kan traag gaan op een systeem met 2x speed CD-ROM speler, en snel op een ander systeem dat een 40x speed CD-ROM speler heeft, hoewel beide systemen de zelfde processorsnelheid hebben.

Opdracht

Berichten sturen

 1. Open two terminals or terminal windows again and use write to send a message from one to the other.
 2. Issue the dmesg command. What does it tell?
 3. How long does it take to execute ls in the current directory?
 4. Based on process entries in /proc, owned by your UID, how would you work to find out which processes these actually represent?
 5. How long has your system been running?
 6. Which is your current TTY?
 7. Name 3 processes that couldn't have had init as an initial parent.
 8. Name 3 commands which use SUID mode. Explain why this is so.
 9. Name the commands that are generally causing the highest load on your system.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.