Ubuntu: Linux voor mensen/Processen/De afsluitprocedure

Het is doorgaans geen goed idee om een computer zomaar af te zetten. Als het systeem niet de tijd krijgt om bestandssystemen te vergrendelen, bijvoorbeeld, kunnen er data verloren gaan. Ook als processen zomaar afgebroken worden, zonder dat ze de bestanden die ze geopend hebben, kunnen afsluiten, kunnen er problemen optreden. Zulke problemen kwamen vroeger vaak voor na stroompannes.

Vandaag de dag wordt er echter alles aan gedaan om de moeilijkheden tot een minimum te beperken. Of je nu via de grafische interface afmeldt, of je drukt de powerknop op je computer zelf in, of je drukt Ctrl+Alt+Del, telkens zal init merken wat er gaande is en proberen via de initscripts voor runlevel 0 of 6 alle processen mooi te laten afsluiten. Het systeem wordt volledig gestopt of herstart op een propere manier, er blijven geen onafgewerkte taken rondslingeren.

Concreet zal init gaan kijken in de mappen etc/rc0.d of /etc/rc6.d, alnaargelang de vereiste actie stoppen of herstarten is, en alle scripts uitvoeren. Als gewone gebruiker kan je enkel via de grafisch interface het systeem afzetten of herstarten. De commando's init, shutdown en halt, die door het systeem aanroepen worden, zijn via de terminal interface enkel toegankelijk voor de systeembeheerder

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.