Ubuntu: Linux voor mensen/Processen/Het at commando

Wat doet at?

bewerken

Het at commando voert andere commando's uit op een gegeven tijdstip. De opties bij at zijn tamelijk gebruiksvriendelijk. Geef het at commando in, gevolgd door het tijdstip waarop de geplande taak uitgevoerd moet worden. Daarmee kom je in de at omgeving, gekenmerkt door de at prompt. Hier geef je het commando of de commando's in die gepland moeten worden. Als je gedaan hebt, typ je Ctrl+D en de taak wordt gepland.

Voorbeeld: compileren

bewerken

Hieronder een voorbeeld van het maken van een programma, het zou bijvoorbeeld een experimentele versie van firefox kunnen zijn. Op UNIX en Linux gebeurt het wel vaker dat je een programma zelf vanaf de broncode moet maken of compileren, zoals dat heet. Daarvoor heb je twee commando's nodig: het eerste is configure, een programma dat meegeleverd wordt met de broncode, dat je systeem analyzeert en bepaalt op welke manier de software voor jouw computer gebouwd moet worden. Het tweede commando is make, dat je normaalgezien op elk UNIX_achtig systeem vindt. Het maken van software kan wel eens zware belastingen tot gevolg hebben. Daarom kan je die taak beter 's avonds of 's nachts uitvoeren, zodat niemand er last van heeft (incluis jijzelf). Wat vooraf ging: je hebt in zo'n gevallen de broncode van het Internet of een ander medium afgehaald, je hebt ze uitgepakt en dan kan je beginnen. Het maken van de software wordt om half drie 's nachts gedaan in dit voorbeeld:

 

willy@ubuntu:~$ at 2:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> cd /var/tmp/firefox_experiment
at> ./configure
at> make
at> <EOT>
job 1 at 2006-06-24 02:30
willy@ubuntu:~$ 

 

Weet je nog?

Waarom zou hier het commando ./configure gebruikt worden, en niet gewoon configure?

Op het moment dat je Ctrl+D drukt, komt de melding “<EOT>”, wat staat voor End OF Transmission. Je krijgt nog eens te zien wanneer de taak uitgevoerd zal worden.

 

Fictie

Bovenstaand voorbeeld is een fictieve opdracht. In het echte leven kan je gelijkaardige opdrachten laten uitvoeren, maar de bestandsnamen zullen zeker verschillen. In elk geval vereist het beschikking over broncode van een programma.

De commando's atq en atrm

bewerken

Je kan een overzicht krijgen van alle at jobs met het commando atq:

 

willy@ubuntu:~$ atq
1 2006-06-23 02:30 a willy

Indien je je bedenkt, bijvoorbeeld omdat er bij nader inzien een fout in je commando's geslopen is, gebruik dan het atrm commando om de job te verwijderen. Gebruik het jobnummer uit de eerste kolom van de output van atq als argument:

 

willy@ubuntu:~$ atrm 1
willy@ubuntu:~$ atq
willy@ubuntu:~$ 

Controleer altijd met atq of je opdracht gelukt is.

Lees de man pagina's van at, atq en atrm.

 

Testbestanden aanmaken

Kijk hoe laat het nu is. Voer een at commando in dat over een half uur uitgevoerd wordt en dat in de map /var/tmp een testmap aanmaakt, met daarin drie testbestanden.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.