Westerse esoterie

Westerse esoterie is een vrij recent vakgebied binnen de geestes- en religiewetenschappen dat westerse opvattingen over esoterie sinds de renaissance tot heden bestudeert. Hierbij kunnen ruwweg twee filosofische tradities worden onderscheiden (neoplatonisme en hermetisme), drie 'traditionele wetenschappen' (astrologie, magie of magia, en alchemie), en een stroming van theosofische speculaties (kabbala). Neoplatonisme, hermetisme en gnosticisme zijn de vroegste hellenistische bronnen waaruit renaissancemagie en christelijke kabbala ontsproten. Zij vormden samen dan weer de inspiratie voor latere stromingen binnen de westerse esoterie, zoals rozenkruisers, christelijke theosofie, het 19e-eeuwse occultisme, spiritisme, de 20e-eeuwse newagebeweging, en andere vormen van moderne alternatieve spiritualiteit.

De kabbalistische levensboom met de sefirot
ESOTERIE op WIKIBOOKS:
De drie traditionele wetenschappen[1]

Andere

Esoterie is bij academici eeuwenlang een rejected knowledge[2] (verworpen kennis, academisch irrelevant) geweest, maar daar is de laatste decennia (vanaf ca. 1990) verandering in gekomen.[3] Als academisch vakgebied breekt esoterie door de vastgestelde grenzen van religie, wetenschap, kunst en filosofie, en is dan ook een bijzonder interdisciplinaire onderneming. De Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is de enige ter wereld die een studie aanbiedt over dit vakgebied. De studenten komen dan ook uit allerlei landen.

Lees verder

bewerken

Bronnen en verwijzingen

Secundaire bronnen

  • Faivre, Antoine, Western Esotericism: A Concise History - State University of New York Press, 2010
  • Faivre & Voss, Western Esotericism and the Science of Religions - Brill, Leiden, 1995
  • Goodrick-Clarke, Nicholas, The Western Esoteric Traditions, A Historical Introduction - Oxford University Press, 2008
  • Hanegraaff, Wouter J., Dictionary of Gnosis & Western Esotericism - Brill Academic Pub, 2006
  • Hanegraaff, Wouter J., Western Esotericism: A Guide for the Perplexed - Bloombury, 2013
  • Principe, Lawrence M., The Secrets of Alchemy - University Of Chicago Press, 2013
  • Stuckrad, Kocku von, Western Esoterism, A Brief History of Secret Knowledge - Equinox Publishing Ltd., 2005

Voetnoten

  1. Een benaming die gangbaar is in de moderne academische studie van westerse esoterie - zie bijvoorbeeld Wouter Hanegraaff.
  2. Hanegraaff in Guide for the Perplexed
  3. Stuckrad ('Introduction'): Unnoticed by the broad public, the study of esotericism has crystallized into an academic discipline over the last ten to fifteen years.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.