Archeologie/Perioden/Neolithicum

Klokbeker.PNG

Dit sjabloon is nog in ontwikkeling!

 1. Gereseveerd (Geschiedenis van de Archeologie)
 2. Gereseveerd (Methoden?)
 3. Perioden
  1. Paleolithicum
  2. Mesolithicum
  3. Neolithicum
  4. Bronstijd
  5. IJzertijd
  6. Romeinse Tijd
  7. Middeleeuwen
  8. Nieuwe Tijd
 4. Geologie
  1. Begrippen
  2. Ontstaan
  3. Classificatie
  4. Bodem
  5. waarschijnlijk wordt deze indeling losgelaten, ik ga dit binnenkort aanpassen.
 5. Gereseveerd (Regelgeving/Wetgeving)

Vroeg-neolithicumBewerken

Vroeg-neolithicum ABewerken

Begin lineaire bandkeramiek - 5300-4900 v.Chr.

Lineaire BandkeramiekBewerken

De eerste agrarische groep op Nederlandse bodem is de lineair-bandkeramische cultuur, ook bekend onder de internationale afkorting LBK. Ze hebben hun naam te danken aan de bandvormige versieringen op het aardewerk. We vinden deze cultuur enkel in het zuiden van het land, in de provincie Limburg.

Vroeg-neolithicum BBewerken

Begin Rössen-cultuur - 4900-4200 v.Chr.

RössenBewerken
Swifterbant-CultuurBewerken

Midden-neolithicumBewerken

Midden-neolithicum ABewerken

Begin Michelsberg-cultuur - 4200-3400 v.Chr.

MichelsbergBewerken
Hazendonk 3Bewerken

Midden-neolithicum BBewerken

Begin trechterbekercultuur - 3400-2900 v.Chr.

TrechterbekercultuurBewerken

De eerste agrarische gemeenschap in het midden en noorden van Nederland is de Trechterbekercultuur. Het bekendste aspect zijn de Hunebedden. Volg de link

Vlaardingen-groepBewerken

In het stroomgebied van de Rijn en de Maas, in de kustzones, vinden we de Vlaardingen-groep.

SteinBewerken

Laat-neolithicumBewerken

Laat-neolithicum ABewerken

Begin enkelgrafcultuur - 2900-2500 v.Chr

EnkelgrafBewerken

Laat-neolithicum BBewerken

Begin klokbekercultuur - 2500-2000 v.Chr

KlokbekerBewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.