Archeologie/Perioden/Neolithicum

Dit sjabloon is nog in ontwikkeling!

 1. Gereseveerd (Geschiedenis van de Archeologie)
 2. Gereseveerd (Methoden?)
 3. Perioden
  1. Paleolithicum
  2. Mesolithicum
  3. Neolithicum
  4. Bronstijd
  5. IJzertijd
  6. Romeinse Tijd
  7. Middeleeuwen
  8. Nieuwe Tijd
 4. Geologie
  1. Begrippen
  2. Ontstaan
  3. Classificatie
  4. Bodem
  5. waarschijnlijk wordt deze indeling losgelaten, ik ga dit binnenkort aanpassen.
 5. Gereseveerd (Regelgeving/Wetgeving)

Vroeg-neolithicum

bewerken

Vroeg-neolithicum A

bewerken

Begin lineaire bandkeramiek - 5300-4900 v.Chr.

Lineaire Bandkeramiek
bewerken

De eerste agrarische groep op Nederlandse bodem is de lineair-bandkeramische cultuur, ook bekend onder de internationale afkorting LBK. Ze hebben hun naam te danken aan de bandvormige versieringen op het aardewerk. We vinden deze cultuur enkel in het zuiden van het land, in de provincie Limburg.

Vroeg-neolithicum B

bewerken

Begin Rössen-cultuur - 4900-4200 v.Chr.

Rössen
bewerken
Swifterbant-Cultuur
bewerken

Midden-neolithicum

bewerken

Midden-neolithicum A

bewerken

Begin Michelsberg-cultuur - 4200-3400 v.Chr.

Michelsberg
bewerken
Hazendonk 3
bewerken

Midden-neolithicum B

bewerken

Begin trechterbekercultuur - 3400-2900 v.Chr.

Trechterbekercultuur
bewerken

De eerste agrarische gemeenschap in het midden en noorden van Nederland is de Trechterbekercultuur. Het bekendste aspect zijn de Hunebedden. Volg de link

Vlaardingen-groep
bewerken

In het stroomgebied van de Rijn en de Maas, in de kustzones, vinden we de Vlaardingen-groep.

Laat-neolithicum

bewerken

Laat-neolithicum A

bewerken

Begin enkelgrafcultuur - 2900-2500 v.Chr

Enkelgraf
bewerken

Laat-neolithicum B

bewerken

Begin klokbekercultuur - 2500-2000 v.Chr

Klokbeker
bewerken
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.