Belgische jazz/1900 - 1918

Belgische jazz

Voor verwante Wikibooks zie Portaal:Jazz
Ragtime

Ragtime is een muzikaal genre dat zijn hoogtepunt in populariteit genoot tussen 1897 en 1918. Het belangrijkste kenmerk is het syncopische, of "versleten" (ragged), ritme. Het begon als dansmuziek in de rosse buurten van Amerikaanse steden zoals St. Louis en New Orleans jaar voordat het werd gepubliceerd als populaire bladmuziek voor piano. Ragtime was een aanpassing van de populaire marsmuziek zoals gemaakt door John Philip Sousa, met extra polyritmiek uit Afrikaanse muziek. De ragtime componist Scott Joplin werd beroemd door de "Maple Leaf Rag" uit 1899 en een reeks van ragtime hits die daarop volgden. Later werd hij evenwel vergeten behalve door een kleine, toegewijde gemeenschap van ragtime liefhebbers, en dit duurde tot de grote ragtime opleving in de vroege jaren 1970. "Maple Leaf Rag" had een sterke invloed op latere ragtime omponisten met zijn melodielijnen, harmonische progressies en metrische patronen.

Ragtime in België

bewerken

Omstreeks 1900 ontstond er als gevolg van de koloniale periode in de Belgische geschiedenis belangstelling voor de vrolijke 'negermuziek' en hun blanke imitators. Ook vele nieuwe dansen waaien over en verdrongen de polka's, polonaises en andere dansen. Vooral in het Antwerpse en Brusselse uitgangsleven had deze aanvankelijk als parodie bedoelde gesyncopeerde muziek veel succes omwille van de sfeer en dansbaarheid. Terwijl in Amerika de termen rag en ragtime populair waren, sprak men in België over 'intermezzo'. Ragtime werd als bonte mengeling van stijlen een rechtstreekse voorloper van de jazz. Van heel wat Belgische componisten bestaan ragtime-partituren uit die periode, maar jammer genoeg zijn er geen opnames van bewaard gebleven. In diezelfde periode vierden fanfare en militaire muziek hoogtij. Het meest gereputeerde orkest, met ook een aantal Belgische muzikanten, was dat van de Amerikaan John Philip Sousa.

Belgische componisten

bewerken

Ook hier leverden Belgische componisten succesvol werk. Een belangrijk jaartal voor de verbreiding van de populaire Amerikaanse muziek is 1903, de Internationale Wereldtentoonstelling te Brussel, met het bezoek van het orkest van Philip Sousa. Louis Frémaux met zijn ragtime-compositie compositie "Toboggan" , uitgebracht onder het platenabel 'Disque Pathé', werd in 1907 bekend in heel Europa. Het werd een gouden tijd voor de ragtime in België. Ook muziek van tijdgenoten van Frémaux zoals Jack Bruske werd overal gespeeld of opgevoerd in bars, dancings en theaters.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.