Hier vindt u een overzicht van de sjablonen die in de cursus Frans worden gebruikt.

Sjabloon:frf bewerken

 • Naam: fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + f (font = lettertype)
 • Toegepast: Overal (kan in principe ook voor andere cursussen)
 • Plaats: Tussen eigenlijke Franstalige tekst en de voorafgaande spatie
 • Inhoud: De nodige gegevens achter de schermen opdat de volgende tekst in het cursief en groen staat
 • Parameters: Geen

Voorbeeld bewerken

{{Frf}}dit is een Franstalige tekst''</span>

geeft:

dit is een Franstalige tekst

Sjabloon:constructie bewerken

 • Toegepast: Overal (ook voor andere cursussen)
 • Plaats: Tussen de naam van de leçon in het Frans en de eerste afbeelding
 • Inhoud: Melding dat de pagina nog onder constructie is
 • Parameters: 2
  • In de eerste vult u in wat de titel is van de pagina, zonder "Frans: "
  • In de tweede de geschatte beëindigingsdatum van de pagina, in de vorm d maand jjjj

Voorbeeld bewerken

{{Constructie|Leçon 1|1 december 2005}}

geeft:

  "Leçon 1" is onder constructie. De einddatum wordt geschat op 1 december 2005.

Sjabloon:Fr-inhoud bewerken

 • Naam: fr is de tweeletterige ISO-code voor de Franse taal
 • Toegepast: Alleen bij leçons
 • Plaats: Tussen de eerste afbeelding en de introductietekst
 • Inhoud: Navigatie- en waarschuwingssjabloon; verwijzing naar vorige leçon en inhoudstafel
 • Parameters: 1
  • U vult het nummer van de vorige leçon in
 • Niet bruikbaar voor Leçon 1

Voorbeeld bewerken

{{Fr-inhoud|1}}

geeft:

Voor de inhoudstafel, zie Frans/Inhoud Let op: Frans/Leçon 1 moet hiervoor goed gekend zijn...

Sjabloon:frbuitenlecon bewerken

 • Naam: fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + buiten (= "niet te gebruiken op") + lecon (leçon)
 • Toegepast: Overal, behalve op leçons
 • Plaats: Bovenaan (eventueel onder {{Constructie|Voorbeeld|d maand jjjj}})
 • Inhoud: Navigatiesjabloon; verwijzing naar leçon-hoofdpagina en inhoustafel
 • Parameters: 1
  • U vult het nummer van de betreffende leçon in

Voorbeeld bewerken

{{Frbuitenlecon|1}}

geeft:

<<< Frans/Leçon 1 Voor de inhoudstafel, zie Frans/Inhoud

Sjabloon:frwtop, Sjabloon:frwmid en Sjabloon:frwbott bewerken

 • Naamgeving: Respectievelijk fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + w (woordenlijst) + top (bovenste gedeelte), fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + w (woordenlijst) + mid (middengedeelte) en fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + w (woordenlijst) + bott (afkorting voor bottom (onderste gedeelte))
 • Toegepast: Alleen bij leçons
 • Plaats: Respectievelijk tussen titel "Woordenschat" en eerste kolom, tussen de eerste en de tweede kolom, en tussen de tweede kolom en titel "Uitdrukkingen" of (weinig voorkomend) titel van volgende Partie of (nog minder voorkomend) titel "Partie 4: Exercices (Oefeningen)"
 • Inhoud: De lay-out voor de twee kolommen woordenschat
 • Parameters
  • Sjabloon:frwtop: 1
   • U vult het nummer van de woordenlijst in
  • Sjabloon:frwmid: geen
  • Sjabloon:frwbott: 2
   • In de eerste plaats vult u het aantal totaal geleerde woorden in
   • In de tweede plaats vult u het aantal woorden die in die kader geleerd zijn, in
 • Sjabloon:frwbott is niet bruikbaar voor Woordenlijst 1

Voorbeeld bewerken

{{Frwtop|2}}
 * <span style="color: green;"> ''a'' </span><span size="font-size: small;"> [a]</span>: a
 * <span style="color: green;"> ''b'' </span><span size="font-size: small;"> [bee]</span>: b
 * <span style="color: green;"> ''le Bangladesh'' </span><span size="font-size: small;">''m'', [luh <u>bah</u>gladdesj]</span>: [[w:Bangladesh|Bangladesh]]
 * <span style="color: green;"> ''c'' </span><span size="font-size: small;"> [see]</span>: c
 * <span style="color: green;"> ''d'' </span><span size="font-size: small;"> [dee]</span>: d
 * <span style="color: green;"> ''e'' </span><span size="font-size: small;"> [ə]</span>: e
 * <span style="color: green;"> ''et'' </span><span size="font-size: small;"> [ee]</span>: en
 * <span style="color: green;"> ''f'' </span><span size="font-size: small;"> [eff]</span>: f
 * <span style="color: green;"> ''g'' </span><span size="font-size: small;"> [zjee]</span>: g
 * <span style="color: green;"> ''h'' </span><span size="font-size: small;"> [asj]</span>: h
 * <span style="color: green;"> ''i'' </span><span size="font-size: small;"> [ie]</span>: i
 * <span style="color: green;"> ''j'' </span><span size="font-size: small;"> [zjie]</span>: j
 * <span style="color: green;"> ''le Japon'' </span><span size="font-size: small;">''m'', [luh <u>zjah</u>pohh]</span>: [[w:Japan|Japan]]
 * <span style="color: green;"> ''k'' </span><span size="font-size: small;"> [ka(h)]</span>: k
 * <span style="color: green;"> ''l'' </span><span size="font-size: small;"> [ell]</span>: l
 * <span style="color: green;"> ''m'' </span><span size="font-size: small;"> [emm]</span>: m
 {{Frwmid}}
 * <span style="color: green;"> ''n'' </span><span size="font-size: small;"> [enn]</span>: n
 * <span style="color: green;"> ''le Nigeria'' </span><span size="font-size: small;">''m'', [luh <u>nie</u>zjeerjah]</span>: [[w:Nigeria|Nigeria]]
 * <span style="color: green;"> ''o'' </span><span size="font-size: small;"> [oo]</span>: o
 * <span style="color: green;"> ''p'' </span><span size="font-size: small;"> [pee]</span>: p
 * <span style="color: green;"> ''le Pakistan'' </span><span size="font-size: small;">''m'', [luh <u>pak</u>kistah]</span>: [[w:Pakistan|Pakistan]]
 * <span style="color: green;"> ''q'' </span><span size="font-size: small;"> [kuu]</span>: q
 * <span style="color: green;"> ''r'' </span><span size="font-size: small;"> [err]</span>: r
 * <span style="color: green;"> ''la Russie'' </span><span size="font-size: small;">''v'', [lah <u>ruus</u>sie]</span>: [[w:Rusland|Rusland]]
 * <span style="color: green;"> ''s'' </span><span size="font-size: small;"> [ess]</span>: s
 * <span style="color: green;"> ''t'' </span><span size="font-size: small;"> [tee]</span>: t
 * <span style="color: green;"> ''u'' </span><span size="font-size: small;"> [uu]</span>: u
 * <span style="color: green;"> ''v'' </span><span size="font-size: small;"> [vee]</span>: v
 * <span style="color: green;"> ''w'' </span><span size="font-size: small;"> [<u>doe</u>bləvee]</span>: w
 * <span style="color: green;"> ''x'' </span><span size="font-size: small;"> [ieks]</span>: x
 * <span style="color: green;"> ''y'' </span><span size="font-size: small;"> [ie<u>grek</u>]</span>: y
 * <span style="color: green;"> ''z'' </span><span size="font-size: small;"> [zed]</span>: z
 {{Frwbott|49|30}}

geeft:

Woordenlijst 2
 • a [a]: a
 • b [bee]: b
 • le Bangladesh m, [luh bahgladdesj]: Bangladesh
 • c [see]: c
 • d [dee]: d
 • e [ə]: e
 • et [ee]: en
 • f [eff]: f
 • g [zjee]: g
 • h [asj]: h
 • i [ie]: i
 • j [zjie]: j
 • le Japon m, [luh zjahpohh]: Japan
 • k [ka(h)]: k
 • l [ell]: l
 • m [emm]: m
 • n [enn]: n
 • le Nigeria m, [luh niezjeerjah]: Nigeria
 • o [oo]: o
 • p [pee]: p
 • le Pakistan m, [luh pakkistah]: Pakistan
 • q [kuu]: q
 • r [err]: r
 • la Russie v, [lah ruussie]: Rusland
 • s [ess]: s
 • t [tee]: t
 • u [uu]: u
 • v [vee]: v
 • w [doebləvee]: w
 • x [ieks]: x
 • y [iegrek]: y
 • z [zed]: z
U kent nu 49 woorden, waarvan 30 nieuwe.

Sjabloon:fre bewerken

 • Naamgeving: fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + e (exercices)
 • Toegepast: De oefeningen en de oplossingen ervan
 • Plaats: Tussen titel "Partie 4: Exercices (Oefeningen)" en de eigenlijke oefeningen
 • Inhoud: De lay-outgegevens die ervoor zorgen dat de tekst in een lichtblauw vlak komt te staan
 • Parameters: Geen

Voorbeeld bewerken

{{Fre}}
 Voor de eerste les staat er nog geen oefeningenpakket op het programma, omdat er nog te weinig kennis door de cursist is vergaard in de eerste les, om een zinvol type oefening te ontwerpen. We gaan er dan ook vanuit dat u geen problemen hebt met bovenstaande leerstof. 
 |}
 |}

geeft:


Voor de eerste les staat er nog geen oefeningenpakket op het programma, omdat er nog te weinig kennis door de cursist is vergaard in de eerste les, om een zinvol type oefening te ontwerpen. We gaan er dan ook vanuit dat u geen problemen hebt met bovenstaande leerstof.

Sjabloon:fro bewerken

Indien iemand een cursus Oudfrans wil maken kan dit sjabloon, dat tevens de drieletterige ISO-code voor Oudfrans is, die persoon belemmeren. Meld het ons en we passen de titel van het sjabloon aan!
 • Naamgeving: fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + o (outils)
 • Toegepast: Alleen voor leçons
 • Plaats: Tussen titel "Partie 5: Outils (Gereedschap)" en {{Frans}}
 • Inhoud: De andere pagina's die nodig zijn om de leçon correct te beëindigen en recapituleren
 • Parameters: 1
  • U vult het nummer van de leçon in

Voorbeeld bewerken

{{Fro|1}}

geeft:

Dit deel vind je bij elke les.


Sjabloon:Frans bewerken

 • Toegepast: Overal
 • Plaats: Tussen {{Fro|x}} en de categorisatie
 • Inhoud: Overzicht van het belangrijkste van de cursus Frans
 • Parameters: Geen

Voorbeeld bewerken

{{Frans}}

geeft:

Cursus Frans: (Frans, fr)

Inhoudstafel - Auteurs 1 (o-f-n-v-u-un-uv) | 2 (o-f-n-v-u-un-uv) | 3 (o-f-n-v-u-un-uv)
Legenda | o = oplossingen van de oefeningen | f = Franse woordenlijst | n = Nederlandse woordenlijst | v = Nederlandse woordenlijst met vertaling | u = Franse uitdrukkingenlijst | un = Nederlandse uitdrukkingenlijst | uv = Nederlandse uitdrukkingenlijst met vertaling

Sjabloon:frop bewerken

 • Naamgeving: fr (tweeletterige ISO-code voor Frans) + op (oplossingen)
 • Toegepast: Op de oplossingenpagina's
 • Plaats: Tussen {{Frbuitenlecon|x}} en de oplossingen
 • Inhoud: Introductieregel en bijbehorend scheidingslijntje
 • Parameters: 1
  • U vult het nummer van de betreffende leçon in

Voorbeeld bewerken

{{Frop|1}}

geeft:

Hieronder staan de oplossingen van de oefeningen die voorkwamen in Frans/Leçon 1.Cursus Frans: (Frans, fr)

Inhoudstafel - Auteurs 1 (o-f-n-v-u-un-uv) | 2 (o-f-n-v-u-un-uv) | 3 (o-f-n-v-u-un-uv)
Legenda | o = oplossingen van de oefeningen | f = Franse woordenlijst | n = Nederlandse woordenlijst | v = Nederlandse woordenlijst met vertaling | u = Franse uitdrukkingenlijst | un = Nederlandse uitdrukkingenlijst | uv = Nederlandse uitdrukkingenlijst met vertaling

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.