nl.Blueknight


Sterkteleer -> Toegepaste Mechanica


Meest toegepaste onderverdeling van klassieke fysica in engineering

Nieuwe bestand volgt met w:Freemind.

 1. Fysica
  1. Thermodynamica
  2. Elektrotechniek
  3. Mechancia
   1. Klassieke / Theoretische Mechanica
   2. Toegepaste Mechanica 1 (basis/algemeen)
    1. Sterkteleer
    2. Elasticiteisleer
    3. Plasticiteisleer
    4. Structurele analyse
    5. Dynamica van structuren
    6. ...
   3. Toegepaste Mechanica 2 (vakgebieden)
    1. Mechanica van Constructies (bouwkunde / civiele techniek)
    2. Werktuigbouwkunde
    3. Mechanica van materialen
   4. Grondmechanica
   5. Vloeistofmechanica

Constructeur - niveau: post-hbo / master of engingeering / master of science

 • een studiegids met omschrijving per vak, college-aantekeningen, uitwerkingen, tips en een oefenboek
 • een selectie van hoofdstukken uit studieboeken wordt geparafraseerd en uitgebreid met illustraties, in toekomst ook met instructiefilmpjes
 • oefenvragen van examenniveau, ter voorbereiding op het examen
 • voor discussie/overleg met andere studenten een Wikibooks:Studentencafé (WP:SC) aan te maken; wekelijkse discussie-uur op IRC-kanaal (ntb).
 • sterke koppeling tussen praktijk en theorie: mechanica, wiskunde, materiaalkunde en berekeningen uit praktijk
 • CAS + FEM - instructie
 • vergelijkende tabel van aangeboden kennis & competenties per opleiding + de door werkgever verwachtte competenties. Incl. toelatingseisen, kosten per opleiding en een fictieve referentie-opleiding die alle kennis en competenties gratis aanbiedt (= uiteindelijke doel van dit wikibook).
 • Tabel van Vlaams - Nederlandse jargon, met links naar WP en een omschrijving van max. 10 woorden voor vaktermen.
 • Errata - lijst van fouten in bestaande (gedrukte) studieboeken.
 • Omschrijving doelgroep: voorbereiding op start studie / studenten / afgestudeerden / herkansers / werkveld.
 • Lijst van gebruikte/vereiste studieboeken, met een korte omschrijving.
 • Lijst van gebruikte/vereiste software, met bijbehorende wikibooks (CAS, FEM en CAD) - geen onderdeel van de opleiding.
 • Lijst van vereiste voorkennis voor studie, per opleiding.

Verwijzingen, bijvoorbeeld naar http://www.constructeursregister.nl/.

Projectpagina - met overzicht van todo, evt. subwerkgroepjes, voortgang, coordinator/aanspreekpunt en deelnemers.

Fondsenpagina - voor ontwikkelen van leerboeken of constructeurssoftware.

Open huis project - naar analogie van OSCAR-project. Bijvoorbeeld een (fictief) nieuw verenigingsgebouw voor Vereniging Wikimedia Nederland, compleet met bouwtekening en berekening.

Korte uitleg bij introductie over copyright, parafraseren, ed.

Opzet boek

bewerken
 1. voorblad
 2. voorwoord
 3. introductie
 4. inhoudsopgave

Toegepaste mechanica

 • Hfstk 1.1
 • Hfstk 1.2

Toegepaste Wiskunde

 • Hfstk 2.1

Gewapend beton

 • Hfstk 3.1
 • Hfstk 3.2
 1. oefenvragen
 2. oefenexamens
 1. AppendixVraag & aanbod

Vraag: studenten hebben een behoefte aan kwalitatief hoogwaardige, gratis studieboeken.
Aanbod: wikibooks.nl biedt een platform hiervoor.
Organisatie ontbreekt vooralsnog. Door van iedere student een kleine bijdrage te vragen om gericht kennis te inkopen, ontwikkelen en vrijmaken kan op den duur alle studieboeken/kennis bevrijd worden. In de zin dat geen enkele student honderden euro's meer hoeft te neertellen voor studieboeken maar deze gewoon direct van wikibooks.nl kan halen.


Visie & missie Wikibooks

 • Zelfbehoud

Implementatie

 • Opdelen in subdoelen en kleine, uitvoerbare stapjes

Werk- / studiegroepen

 • leden werven, doelen stellen

Woordvoerder/vertegenwoordiger

 • benoemen om samenwerking met externe partijen te realiseren
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.